Skip to content

částečně uzavřené spisy

    Term: částečně uzavřené spisy
    Language: czech
    Description: Dokumenty využívané zřídka podle momentální potřeby, aby mohly být přemísťovány z kanceláře do spisovny nebo přímo do archivu (depozitáře) k založení po jejich konečném využití (ICA)
    Torna su