Skip to content

archivní popis

    Term: archivní popis
    Language: czech
    Description: Vytvoření přesného vyjádření jednotky popisu a jejích částí, jsou-li nějaké, podchycením, analyzováním, uspořádáním a zaznamenáním informací, které slouží k identifikaci, správě, lokalizaci a vysvětlení archivního materiálu, jeho souvislostí a systému správy dokumentů, ve kterém archiválie vznikly. Termín rovněž označuje výsledky tohoto procesu (ISAD)
    Torna su