Skip to content

archivní fondy

    Term: archivní fondy
    Language: czech
    Description: Veškeré dokumenty, které jsou v péči úložiště záznamů, archivu nebo depozitáře (IIAS)
    Torna su