Skip to content

archiv

    Term: archiv
    Language: czech
    Description: 1) Dokumenty vytvořené nebo získané původcem (soudní, ústřední a regionální státní úřady, veřejné orgány, soukromé instituce, rodiny a osoby) během vyvíjení jejich činnosti. Všechny dokumenty tvořící archiv jsou proto striktně propojeny logickým a zásadním vztahem, „archivním vztahem“. V tomto smyslu slovo fond je často užíváno jako synonymum pro archiv. 2) Budova, ve které původce uchovává svoje archiválie 3) Instituce, ve které jsou uchovávány archiválie různých původců, jejímž institucionálním účelem je trvalé uchovávání dokumentů a jejich zpřístupňování veřejnosti (CARUCCI)
    Torna su