Skip to content

1) fond arhivistic=arhivă 2) depozit de arhivă 3) instituţie de arhivă

    Term: 1) fond arhivistic=arhivă 2) depozit de arhivă 3) instituţie de arhivă
    Language: rumanian
    Description: 1) Documentele produse sau acumulate de un creator (oficii ale administaţiei publice centrale şi locale, autorităţi publice, instituţii private, familii şi persoane) în decursul activităţii acestuia. Toate documentele care constituie arhiva sunt interconectate printr-o legătură logică şi fundamentală, din perspectiva entităţii care le-a acumulat. În acest conext, cuvântul fond are aceeaşi conotaţie cu cel de arhivă 2) clădirea în care creatorul de arhivă îşi păstrează documentele 3) instituţia în care arhivele cu provenienţe diverse, sunt păstrate permanent, în scopul consultării publice a acestora (CARUCCI)
    Torna su