skip to Main Content
+39 0400647921 info@iias-trieste-maribor.eu

registraturní princip

Term: registraturní princip
Language: czech
Description: Princip, že u archiválií stejného původu by při pořádání mělo zůstat zachováno uspořádání (včetně registračních čísel) vytvořené původcem, kvůli zachování existujících vztahů (ICA)
Back To Top