skip to Main Content
+39 0400647921 info@iias-trieste-maribor.eu

registraturní princip

    Term: registraturní princip
    Language: czech
    Description: Princip, že u archiválií stejného původu by při pořádání mělo zůstat zachováno uspořádání (včetně registračních čísel) vytvořené původcem, kvůli zachování existujících vztahů (ICA)
    Back To Top