skip to Main Content
+39 0400647921 info@iias-trieste-maribor.eu

archivní legislativa

    Term: archivní legislativa
    Language: czech
    Description: Sestava zákonů a nařízení (vyhlášek) určujících uchovávání, přístupnost a ochranu archiválií a organizaci archivů v daném státě (ICA)
    Back To Top