skip to Main Content
+39 0400647921 info@iias-trieste-maribor.eu

archivní legislativa

Term: archivní legislativa
Language: czech
Description: Sestava zákonů a nařízení (vyhlášek) určujících uchovávání, přístupnost a ochranu archiválií a organizaci archivů v daném státě (ICA)
Back To Top