skip to Main Content
+39 0400647921 info@iias-trieste-maribor.eu

archivní dědictví

Term: archivní dědictví
Language: czech
Description: Veškeré archiválie uchovávané v zemi (státě), tvořící zásadní část jejího administrativního, kulturního a historického dědictví. Jejich uchovávání je zajištěno ochranou archiválií danou zákonem
Back To Top