Skip to content

Mednarodni arhivski dan 2004 Peter Pavel KLASINC (MIAZ, Slovenija), Atlanti 2004 in Mednarodni inštitut arhivskih znanosti (MIAZ/UM)

Prenos informacij med arhivi in drugimi ustanovami

Karl-Ernst LUPPRIAN (Generalna direkcija Bavarskega državnega arhiva, Nemčija), Arhivska zveza ARIADNE: načini posredovanja informacij
Elisabeth SCHÖGGL-ERNST (Štajerski deželni arhiv, Avstrija), Prispevek arhivistike h kulturni podobi države
Živana HEĐBELI (Urad za splošne zadeve Parlamenta in vlade Republike Hrvatske, Hrvaška), Prenos informacij med arhivi in javnostjo v Republiki Hrvaški
Grazia TATÒ (Državni arhiv v Trstu, Italija), Informacijski sistem državnega arhiva: izzivalen projekt
Ugo COVA (Državni arhiv v Trstu, Italija), Dostop do arhivov in njegovega gradiva: priporočila Evropske unije in italijanska zakonodaja
Benjamin HASPEL (Arhiv Univerze v Tel Avivu, Izrael), Prenos znanja med arhivi. Ideja in njen razvoj – od nahrbtniške misije do arhivske solidarnosti
Franc KRIŽNAR (RTV Slovenija, Slovenija), Prenosi umetniških, pedagoških in znanstvenih informacij v glasbi
Dušan VERBIČ (Univerza v Ljubljani, Slovenija), Prenosi informacij v upravljanju z znanjem
Jože URBANIJA – Matjaž LULIK (Univerza v Ljubljani, Slovenija), Povezovanje na ravni gradiv in na ravni strokovne komunikacije
Mariano GARCÍA RUPEREZ – Francisco Javier AGUADO GONZALEZ (ABC Madrid, Španija), Strokovno usposabljanje arhivistov v Španiji
Peter Pavel KLASINC (MIAZ, Slovenija), Prenos informacij med arhivi in širše
Snežana PEJOVIĆ (Zgodovinski arhiv Kotor, Črna gora), Načini prenosa informacij arhivskega izvora – popularizacija arhivske stroke
Bojan PEČE (Univerza v Mariboru, Slovenija), Pravna regulativa hrambe in prenosa informacij ter razvoj arhivov po predlogu ZVDAGA
Michail V. LARIN (VNIIDAD, Rusija), Avtomatiziran informacijski sistem ruskih arhivov

Razvoj arhivov in ahivskih služb

Marijan GERDEJ (MIAZ, Slovenija), Uporaba arhivskega in dokumentarnega gradiva ustvarjalcev ali imetnikov v poslovne, znastvene in raziskovalne namene
Jozef HANUS (Oddelek za arhive Slovaškega ministrstva za notranje zadeve, Slovaška), Pričakovani razvoj hranjenja arhivskega gradiva znotraj EU
Vilibald PREMZL (Univerza v Mariboru, Slovenija), Vloga in pomen arhivskih zgradb v urbanem okolju
Peter WIESFLECKER (Štajerski deželni arhiv, Avstrija), “Arhivi na poti v Evropo.” Sodelovanje deželnega arhiva v Gradcu z ostalimi južnoevropskimi in vzhodnoevropskimi arhivi
Azem KOŽAR (Filozofska fakulteta Univerze v Tuzli, Bosna in Hercegovina), Znanje arhivistov v tranzicijskih državah
Peter Pavel KLASINC (MIAZ, Slovenija), Tranzicija v arhivih in arhivskih službah (s posebnim poudarkom na usodi fondov s področja gospodarstva)
Raul RIOS (Genealoško društvo Utah Evropa, Čile), Urejevanje in upravljanje mikrofilmskih zbirk v dobi digitalizacije

Razno

Antonio RATTI (Zgodovinski arhiv INA, Italija), Pomembnost zgodovinskega arhiva podjetja INA in njegova podporna vloga v tekočem delovanju zasebnih družb in pri posameznikih
Marie-Claude DELMAS (Nacionalni arhiv, Francija), Od načrtovanja do sodelovanja pri zaščiti arhivskega gradiva
Živana HEĐBELI (Urad za splošne zadeve Parlamenta in vlade Republike Hrvatske, Hrvaška), Določanje arhivskega gradiva za kulturno dediščino
Shaban SINANI (Generalna direkcija arhivov, Albanija), Sledovi zgodnjega krščanskega jezika v albanskem svetem pismu
Franc KRIŽNAR (RTV Slovenija, Slovenija), Sodobnost in arhaičnost na primeru elektronske baze podatkov o slovenski glasbi
Helmut BAIER (LAELKB, Nemčija), H kulturni podobi cerkve in njenih arhivov
Hans G. KESSLER (Deželni cerkveni arhiv Eisenach, Nemčija), Govorna tradicija v Transilvaniji

Back To Top