skip to Main Content
+39 0400647921 info@iias-trieste-maribor.eu

vyhledávání informací (systém)

    Term: vyhledávání informací (systém)
    Language: czech
    Description: Sada procesů, obvykle automatizovaných, kterými jsou z dat obsažených v dokumentech nebo odkazů na ně vytvářeny rejstříky a ukládány takovým způsobem, aby v nich mohlo být vyhledáváno podle specifických požadavků (ICA)
    Back To Top