skip to Main Content
+39 0400647921 info@iias-trieste-maribor.eu

uzavřená skupina dokumentů

    Term: uzavřená skupina dokumentů
    Language: czech
    Description: Uzavřená skupina dokumentů, do které nejsou přidávány další dokumenty z důvodu zániku jejich původce, jeho významné administrativní reorganizace nebo změny registraturního plánu/systému (ICA)
    Back To Top