skip to Main Content
+39 0400647921 info@iias-trieste-maribor.eu

ukládací plán

    Term: ukládací plán
    Language: czech
    Description: Klasifikační schéma členěné do skupin a v případě potřeby do dalších podskupin, jehož pomocí jsou dokumenty v nynějším archivu logicky seskupovány (CARUCCI)
    Back To Top