skip to Main Content
+39 0400647921 info@iias-trieste-maribor.eu

spis

Term: spis
Language: czech
Description: Archivní jednotka tvořená dokumenty týkajícími se určité záležitosti, seřazené chronologicky a uložené ve složce či vyvázané. Spis je základní nedělitelná jednotkou archivu (fondu), zatímco sloha, obsahující různé spisy, je považována pouze za jednotku ukládací (CARUCCI)
Back To Top