skip to Main Content
+39 0400647921 info@iias-trieste-maribor.eu

průvodce

    Term: průvodce
    Language: czech
    Description: Vyhledávací nástroj. Systematicky popisuje všechny fondy uložené v archivní instituci nebo ve svazku archivních institucí majících stejný institucionální charakter. V prvním případě se nazývají speciální průvodci, v druhém obecní průvodci. Průvodci obvykle poskytují popis na úrovni fondu, série (registraturního oddělení) a podsérie (CARUCCI)
    Back To Top