skip to Main Content
+39 0400647921 info@iias-trieste-maribor.eu

provenienční princip

    Term: provenienční princip
    Language: czech
    Description: Základní princip že záznamy/archiválie od stejného původce nesmí být míchány s těmi, které pochází od jiného původce (ICA).
    Historický princip spočívající ve vracení původního uspořádání sériím dokumentů
    Back To Top