skip to Main Content
+39 0400647921 info@iias-trieste-maribor.eu

převzetí, přírůstek

    Term: převzetí, přírůstek
    Language: czech
    Description: 1) Převzetí souboru záznamů (dokumentů) do právní a fyzické péče a jejich zanesení do evidence2) Soubor záznamů (dokumentů) oficiálně (formálně) přijatý do péče jako jednotka v určitém okamžiku (INTERPARES)
    Back To Top