skip to Main Content
+39 0400647921 info@iias-trieste-maribor.eu

péče o archiválie

    Term: péče o archiválie
    Language: czech
    Description: Teoretické a praktické studium způsobu zacházení, procedur a otázek týkajících se uchovávání, reprodukování a elektronické správy archiválií (IIAS)
    Back To Top