skip to Main Content
+39 0400647921 info@iias-trieste-maribor.eu

předání

    Term: předání
    Language: czech
    Description: Operace, kterou ústřední nebo místní státní instituce pravidelně předává uzavřené dokumenty po provedení skartačního řízení příslušnému státnímu archivu (CARUCCI)
    Back To Top