skip to Main Content
+39 0400647921 info@iias-trieste-maribor.eu

předání

Term: předání
Language: czech
Description: Operace, kterou ústřední nebo místní státní instituce pravidelně předává uzavřené dokumenty po provedení skartačního řízení příslušnému státnímu archivu (CARUCCI)
Back To Top