skip to Main Content
+39 0400647921 info@iias-trieste-maribor.eu
20 Maggio 2021

registratură

Term: registratură Language: rumanian Description: Diviziune în cadrul unei entităţi, responsabilă de crearea, evidenţa, păstrarea actelor din arhiva curentă şi intermediară (ICA)

20 Maggio 2021

principiul registraturii

Term: principiul registraturii Language: rumanian Description: Principiul conform căruia o arhivă având provenienţă unică ar trebui să respecte sistemul de ordonare, inclusiv elementele de cotă stabilite de către creatorul acesteia, în vederea menţinerii relaţiilor existente între documente (ICA)

20 Maggio 2021

depozit

Term: depozit Language: rumanian Description: NULL

20 Maggio 2021

acces restricţionat

Term: acces restricţionat Language: rumanian Description: O limitare a accesului la fonduri, documente sau informaţii de un anumit tip (ICA)

20 Maggio 2021

termen de păstrare

Term: termen de păstrare Language: rumanian Description: Perioada de timp în care documentele trebuie păstrare înainte de a fi transferate către o arhivă (ICA)

20 Maggio 2021

regăsire

Term: regăsire Language: rumanian Description: Set de reguli după care se realizează căutarea şi regăsirea documentelor (INTERPARES)

20 Maggio 2021

arhiva intermediară sau de depozit

Term: arhiva intermediară sau de depozit Language: rumanian Description: Documente oficiale, solicitate sporadic în decursul activităţii unei entităţi, ceea ce permite păstrarea lor în depozitul de arhivă sau la un centru de arhivare, până la expirarea termenului lor de păstrare…

20 Maggio 2021

serie

Term: serie Language: rumanian Description: Grupare de documente în cadrul unui fond, având aceleaşi caracteristici. Poate fi structurată în subserii (CARUCCI)

20 Maggio 2021

foaie

Term: foaie Language: rumanian Description: NULL

20 Maggio 2021

depozitare

Term: depozitare Language: rumanian Description: NULL

20 Maggio 2021

dosar tematic

Term: dosar tematic Language: rumanian Description: NULL

20 Maggio 2021

subserie

Term: subserie Language: rumanian Description: Grup de documente, în cadrul unei serii, uşor de identificat prin modul de ordonare, tip, formă sau conţinut (ICA)

20 Maggio 2021

descriere sintetică a fondurilor

Term: descriere sintetică a fondurilor Language: rumanian Description: Instrument de regăsire. Descrie în mod sistematic toate fondurile create de entităţi de aceeaşi natură, păstrate simultan, în una sau mai multe instituţii de arhivă (CARUCCI)

20 Maggio 2021

titlu

Term: titlu Language: rumanian Description: NULL

20 Maggio 2021

transfer

Term: transfer Language: rumanian Description: Operaţiune prin care o instituţie din cadrul administraţiei centrale sau locale predă periodic documentele cu valoare istorică, rămase în urma eliminării celor cu termen de păstrare temporar, către instituţia Arhivelor Statului, de care aparţine (CARUCCI)

20 Maggio 2021

unitate de descriere

Term: unitate de descriere Language: rumanian Description: Document sau grupare de documente în orice formă fizică, considerate ca o entitate, prin urmare, constituind elementul unei descrieri unice (ISAD)

20 Maggio 2021

utilizator

Term: utilizator Language: rumanian Description: Persoană sau instituţie care foloseşte o arhivă (IIAS)

20 Maggio 2021

management

Term: management Language: rumanian Description: Administrarea unui document corelată cu toate standardele tehnice şi etice precum şi specialiştii implicaţi în procesul de administrare a acestuia (IIAS)

20 Maggio 2021

mediu

Term: mediu Language: rumanian Description: Materialul fizic sau substanţa în care informaţia poate fi consemnată sau stocată (INTERPARES)

20 Maggio 2021

minuta

Term: minuta Language: rumanian Description: Versiunea finală a unui document (ICA)

20 Maggio 2021

arhive intermediare

Term: arhive intermediare Language: rumanian Description: Arhive care nu mai sunt necesare creatorului lor în activitatea curentă (ICA)

20 Maggio 2021

nota

Term: nota Language: rumanian Description: NULL

20 Maggio 2021

dosar liber accesibil

Term: dosar liber accesibil Language: rumanian Description: Dosar nerestricţionat accesului (ICA)

20 Maggio 2021

original

Term: original Language: rumanian Description: 1) Document având acest caracter atribuit în momentul creerii, de cel care l-a emis 2) Primul document creat şi care se individualizează de orice copie a lui (ICA)

20 Maggio 2021

date personale

Term: date personale Language: rumanian Description: NULL

20 Maggio 2021

fond personal

Term: fond personal Language: rumanian Description: Documente personale acumulate / care aparţin unei persoane, ca urmare a deciziei acesteia (ICA)

20 Maggio 2021

păstrare (prezervare)

Term: păstrare (prezervare) Language: rumanian Description: Totalitatea proceselor şi operaţiunilor implicate în stabilizarea şi protecţia documentelor împotriva degradării sau detariorării şi în tratarea celor degradate sau deterioarate Păstrarea poate face referire şi la transferul informaţiei din documente, pe alt mediu…

20 Maggio 2021

principiul pertinenţei

Term: principiul pertinenţei Language: rumanian Description: Principiul de ordonare a documentelor în funcţie de problema la care se referă, prin ignorarea principiilor provenienţei şi al ordinii iniţiale. Acesta este respins în prezent (ICA)

20 Maggio 2021

principiul provenienţei

Term: principiul provenienţei Language: rumanian Description: Principiu fundamental prin care documentele având provenienţe diferite, nu trebuie amstecate (ICA) Principiu istoric care constă în a ordona o serie de documente conform ordinii iniţiale, realizate de creatorul acestora (CARUCCI)

20 Maggio 2021

arhive private

Term: arhive private Language: rumanian Description: Arhive provenind de la alţi creatori decât instituţiile şi autorităţile publice (ICA)

20 Maggio 2021

provenienţa

Term: provenienţa Language: rumanian Description: Relaţia între documente şi persoanele juridice / fizice care le-au creat, acumulat şi / sau păstrat şi utilizat în decursul activităţii / existenţei lor (INTERPARES)

20 Maggio 2021

act

Term: act Language: rumanian Description: Înregistrarea scrisă a unui eveniment cu implicaţii juridice, realizată în acea versiune / formă ce îi conferă caracteristici de document oficial şi putere juridică (CARUCCI)

20 Maggio 2021

managementul actelor

Term: managementul actelor Language: rumanian Description: Domeniul al managementului de controlul eficient şi sistematic al creării, păstrarii, folosirii, eliminării actelor (ICA)

20 Maggio 2021

cotă

Term: cotă Language: rumanian Description: Număr unic atribuit unei serii, dosar, document, care permite păstrarea şi regăsirea acestuia (ICA)

20 Maggio 2021

ciornă

Term: ciornă Language: rumanian Description: Exemplarul pentru orice document expediat, păstrată de expeditor / emitent (CARUCCI)

20 Maggio 2021

versiune finală a unui document

Term: versiune finală a unui document Language: rumanian Description: Versiune finală a unui document, conform din punct de vedere al formei (CARUCCI)

20 Maggio 2021

dosarul

Term: dosarul Language: rumanian Description: Unitate arhivistică constituită din documetne privitoare la o anume problemă, ordonate în ordine cronologică şi păstrate între coperte de dosar sau în biblioraft. Dosarul este unitatea de bază, indivizibilă a unei arhive, în timp ce…

20 Maggio 2021

clasare a actelor

Term: clasare a actelor Language: rumanian Description: Operaţiuni care conduc la luarea în evidenţă şi ordonarea sistematică a documentelor oficiale într-o arhivă (IIAS)

20 Maggio 2021

instrument de evidenţă

Term: instrument de evidenţă Language: rumanian Description: Toate instrumentele cuprinzând descrierea analitică sau sumară a unei unităţi arhivistice sau a unui grup de unităţi arhivistice, care compun un fond arhivistic (CARUCCI)

20 Maggio 2021

dosar (coperte)

Term: dosar (coperte) Language: rumanian Description: Coperte în cuprinsul cărora se află toate documentele dintr-un dosar (intelectual) (IIAS)

20 Maggio 2021

fond arhivistic

Term: fond arhivistic Language: rumanian Description: Documentele produse sau acumulate de un creator (oficii ale administaţiei publice centrale şi locale, autorităţi publice, instituţii private, familii şi persoane) în decursul activităţii acestuia. Toate documentele care constituie fondul de arhivă sunt interconectate…

20 Maggio 2021

gen de document

Term: gen de document Language: rumanian Description: O clasă de documente definite prin aceleaşi caracteristici fizice şi / sau intelectuale (ISAD)

20 Maggio 2021

ghid arhivistic

Term: ghid arhivistic Language: rumanian Description: Instrument de informare care descrie în mod sistematic toate fondurile păstrate într-o instituţie de arhivă (ghiduri speciale) sau în cadrul mai multor instituţii de arhivă(ghiduri generale), având acelaşi caracter instituţional. Aceste ghiduri oferă descrierea…

20 Maggio 2021

managementul informaţiei

Term: managementul informaţiei Language: rumanian Description: Administrarea, utilizarea, transmiterea informaţiei, aplicarea teoriilor şi tehnicilor din ştiinţele informaţiei, în vederea creării, modificării, optimizării sistemului de gestiune a informaţiei (ICA)

20 Maggio 2021

sistem de regăsire a informatiei

Term: sistem de regăsire a informatiei Language: rumanian Description: Set de proceduri automatizate prin care referinţele la au elementele de informaţie conţinute în documente sunt indexate şi stocate în aşa fel încât pot fi regăsite ca răspuns la o solicitare…

20 Maggio 2021

inventar

Term: inventar Language: rumanian Description: Instrument de cercetare. Descrie în mod analitic sau sintetic toate unităţile arhivistice ordonate în cadrul unui fond (CARUCCI)

20 Maggio 2021

unitate arhivistica

Term: unitate arhivistica Language: rumanian Description: Documentul sau acumularea de documente, legate sau grupate în mod organic, formând o unitate indivizibilă: registru, pachet, mapă, dosar. Dacă se are în vedere caracterul integralităţii documentaţiei, poate fi şi cutia în care sunt…

20 Maggio 2021

cuvant cheie

Term: cuvant cheie Language: rumanian Description: Un cuvânt sau grup de cuvinte, extras din titlul sau textul unui document, care caracterizează conţinutul acelui document şi poate conduce la regăsirea acelui document (ICA)

20 Maggio 2021

protecţie specială

Term: protecţie specială Language: rumanian Description: Funcţiile unei instituţii publice de arhivă prin care i se conferă acesteia, rolul de protector al arhivelor structurilor administraţiei centrale şi locale, şi a arhivelor private, deţinute de obicei de creatorul lor sau de…

20 Maggio 2021

nivel de descriere

Term: nivel de descriere Language: rumanian Description: Poziţia unei unităţi de descriere în structura ierarhică a unui fond (ISAD)

20 Maggio 2021

listă, opis

Term: listă, opis Language: rumanian Description: O listă ce redă în mod sumar şi în ordinea existentă, documentatia cuprinsă în fiecare cutie/registru dintr-un fond arhivistic care nu a fost ordonat (CARUCCI)

20 Maggio 2021

ghid topografic

Term: ghid topografic Language: rumanian Description: Instrument de cercetare care descrie toate fondurile păstrate într-o instituţie de arhivă, exact în ordinea în care sunt dispuse în depozite (CARUCCI)

20 Maggio 2021

pachet

Term: pachet Language: rumanian Description: See: cutie de arhivă

20 Maggio 2021

catalog, ghid

Term: catalog, ghid Language: rumanian Description: Instrument arhivistic de informare care descrie documente individuale de un anumit gen (de ex. hărţi, documente acumulate pentru un anumit scop, o expoziţie sau în legătură cu o anumită problemă) (ICA)

20 Maggio 2021

dosar cronologic

Term: dosar cronologic Language: rumanian Description: Dosar care conţine exemplare ale documentelor, ordonate cronologic (ICA)

20 Maggio 2021

1) dosar închis 2) dosar cu acces restricţionat

Term: 1) dosar închis 2) dosar cu acces restricţionat Language: rumanian Description: 1) Dosar conţinând documente asupra cărora nu se mai intervine în virtutea scopului pentru care au fost create / acumulate şi la care nu se mai adaugă alte…

20 Maggio 2021

fond inchis

Term: fond inchis Language: rumanian Description: Grup de documente oficiale la care nu se vor mai adăuga altele datorită dispariţiei entităţii care le-a creat, reorganizărilor administrative majore ori unor schimbări fundamentale în sistemul de clasare a actelor (ICA)

20 Maggio 2021

creator de arhivă

Term: creator de arhivă Language: rumanian Description: Firma, familia, persoana care a creat, acumulat şi / sau păstrat documente oficiale în decursul activităţii (ISAD)

20 Maggio 2021

arhiva curentă

Term: arhiva curentă Language: rumanian Description: Documentaţii care susţin activităţile în curs de desfăşurare; în această etapă, documentaţia este utilizată în scopuri practice şi administrative (CARUCCI)

20 Maggio 2021

păstrare

Term: păstrare Language: rumanian Description: Responsabilitatea fundamentală privind protejarea arhivelor, care se bazeaza pe posesia lor fizica, dar fara a implica in mod necesar si un titlu legal (INTERPARES)

20 Maggio 2021

date

Term: date Language: rumanian Description: Fapte sau instrucţiuni reprezentate într-o formă reglementată / prestabilită, pentru a putea fi transmise, interpretate, prelucrate manual sau automat (ICA)

20 Maggio 2021

bancă de date

Term: bancă de date Language: rumanian Description: Colecţie de fişiere şi / sau grup de fişiere referitoare la o anumită problemă, grupate pentru a fi disponibile pentru diverşi utilizatori (ICA)

20 Maggio 2021

bază de date

Term: bază de date Language: rumanian Description: Grupare structurată de date relaţionate logic, destinată să servească diferite aplciaţii dar adminsitrate independent de acestea (ICA)

20 Maggio 2021

management digital / electronic

Term: management digital / electronic Language: rumanian Description: Administrarea unui document numai prin metode electronice (IIAS)

20 Maggio 2021

act in format electronic

Term: act in format electronic Language: rumanian Description: Un document digital care este tratat şi administrat ca un act (INTERPARES)

20 Maggio 2021

digitalizare

Term: digitalizare Language: rumanian Description: Colectarea datelor în format digital (IIAS)

20 Maggio 2021

eliminare a documentelor cu termen de păstrare expirat, selecţionare

Term: eliminare a documentelor cu termen de păstrare expirat, selecţionare Language: rumanian Description: Operaţiunea de selectare a parţii din documentaţie care trebuie definitiv eliminată înainte ca restul să fie trnsferată către Arhivele Statului sau în arhiva istorică a aunei autorităţi…

20 Maggio 2021

data de expirare a termenului de păstrare

Term: data de expirare a termenului de păstrare Language: rumanian Description: Data după care va fi iniţiată acţiunea de selecţionare / eliminare, conform nomenclatorului arhivistic (IIAS)

20 Maggio 2021

document oficial

Term: document oficial Language: rumanian Description: Înregistrarea scrisă a unui eveniment cu implicaţii juridice, întocmit în conformitate cu un anumit formular (diplomatic) ce îi conferă caracter de document public şi putere juridică (CARUCCI)

20 Maggio 2021

documentaţie

Term: documentaţie Language: rumanian Description: Toate materialele care servesc în primul rând descrierii unui sistem pentru a-l face uşor de înţeles, şi care nu controbuie în vreun fel la funcţîonarea efectivă a acestuia (INTERPARES)

20 Maggio 2021

preluare

Term: preluare Language: rumanian Description: 1) O intrare de documente într-o arhivă, centru de păstrare a arhivelor 2) Procesul de adaugare de documente la fondurile i coleciile deinute de o arhiv istoric sau de un centru de arhivare (INTERPARES)

20 Maggio 2021

act oficial, document oficial

Term: act oficial, document oficial Language: rumanian Description: Marturie scrisă a unui eveniment cu implicaţii juridice, realizată în acea versiune/formă ce îi conferă caracteristici de document oficial şi putere juridică (CARUCCI)

20 Maggio 2021

transfer neautorizat de arhivă, înstrăinare

Term: transfer neautorizat de arhivă, înstrăinare Language: rumanian Description: În limbaj de specialitate, transferul sau pierderea custodiei şi / sau posesiei efective a documentelor/fondurilor de către păstrătorul acestora în favoarea unei entităţi care nu are dreptul legal de a o…

20 Maggio 2021

anexă

Term: anexă Language: rumanian Description: Document ataşat la un document de bază, în scopul de a se dovedi, clarifica sau integra informaţia din acesta în documentul de bază (CARUCCI)

20 Maggio 2021

evaluare, selectionare

Term: evaluare, selectionare Language: rumanian Description: Procesul de a stabili perioada se păstrare a documentelor (ISAD)

20 Maggio 2021

descriere arhivistică

Term: descriere arhivistică Language: rumanian Description: Realizarea unei reprezentări exacte a unei unităţi de descriere şi a părţilor componente ale acesteia, în cazul în care le are, prin extragerea, analizarea, organizarea şi înregistrarea de informaţii care servesc la identificarea, gestionarea,…

20 Maggio 2021

patrimoniu arhivistic

Term: patrimoniu arhivistic Language: rumanian Description: Totalitatea fondurilor de arhivă păstrate într-o ţară, constituind o parte esenţială din moştenirea, administrativă, culturală şi istorică.Păstrarea sa este garantată prin legislaţia care reglementează protecţia legală asupra arhivelor (ICA)

20 Maggio 2021

legislatie arhivistica

Term: legislatie arhivistica Language: rumanian Description: Set de legi şi regulamente care reglementează păstrarea, accesul şi protecţia asupra arhivelor, precum şi modul de organizare a arhivelor pe teritoriul unui stat (ICA)

20 Maggio 2021

arhivistică

Term: arhivistică Language: rumanian Description: Ştiinţa care dezvoltă proceduri privind păstrarea, administrarea şi descrierea prin standarde, a patrimoniului arhivistic (IIAS)

20 Maggio 2021

1) fond arhivistic=arhivă 2) depozit de arhivă 3) instituţie de arhivă

Term: 1) fond arhivistic=arhivă 2) depozit de arhivă 3) instituţie de arhivă Language: rumanian Description: 1) Documentele produse sau acumulate de un creator (oficii ale administaţiei publice centrale şi locale, autorităţi publice, instituţii private, familii şi persoane) în decursul activităţii…

20 Maggio 2021

arhivist

Term: arhivist Language: rumanian Description: Profesionist specializat în arhivistică şi / sau responsabil de administrarea arhivelor (INTERPARES)

20 Maggio 2021

ordonare

Term: ordonare Language: rumanian Description: NULL

20 Maggio 2021

ordonare

Term: ordonare Language: rumanian Description: Ansamblul de operaţiuni prin care se organizează în mod sistematic unităţile arhivistice, în baza unui principiu teoretic. Începând din a doua jumătate a sec al XVIII lea, în Italia s-a aplicat principiul provenienţei, avînd ca…

20 Maggio 2021

arhive audio-vizuale

Term: arhive audio-vizuale Language: rumanian Description: Arhive sonore şi / sau sub formă de imagini, indiferent de formatul lor (ICA)

20 Maggio 2021

documente audio-vizuale

Term: documente audio-vizuale Language: rumanian Description: Documente auditive şi / sau sub formă de imagini, indiferent de formatul lor (INTERPARES)

20 Maggio 2021

control de autoritate

Term: control de autoritate Language: rumanian Description: Controlul termenilor standard, constând în denumiri (de persoane, firme, geografice) folosiţi ca punct de acces (ISAD)

20 Maggio 2021

cutie de arhivă

Term: cutie de arhivă Language: rumanian Description: Container în care sunt păstrate dosarele sau documentele neconstituite în dosare (CARUCCI)

20 Maggio 2021

rezumat, cuprins pe scurt

Term: rezumat, cuprins pe scurt Language: rumanian Description: Rezumatul conţinutului unui document, în care sunt prezentate elementele esenţiale pentru identificarea acestuia: locul şi data, numele autorului, destinatarului şi părţilor, obiectul documentului (CARUCCI)

20 Maggio 2021

informativna edinica

Term: informativna edinica Language: macedonian Description: NULL

20 Maggio 2021

korisnik

Term: korisnik Language: macedonian Description: NULL

20 Maggio 2021

acces, drept de acces

Term: acces, drept de acces Language: rumanian Description: Dreptul, posibilitatea, ocazia, mijlocul de a regăsi, utiliza, a accesa documente şi/sau informaţii, în prelucrarea datelor, în procesul de accesareşi regăsire a datelor într-un sistem de stocare (IIAS)

20 Maggio 2021

data accesului liber

Term: data accesului liber Language: rumanian Description: Data la care documentele/fondurile devin disponibile spre consultare de către public, după scurgerea unui anumit număr de ani (ICA)

20 Maggio 2021

punct de acces

Term: punct de acces Language: rumanian Description: Nume, termen, cuvânt cheie, frază, cod care poate fi utilizat în căutarea, identificarea, localizarea unui act, dosar, document (ICA)

20 Maggio 2021

preluare (de documente)

Term: preluare (de documente) Language: rumanian Description: 1) A prelua în păstrare, din punct de vedere legal şi fizic, a unui grup de acte şi a o înregistra în evidenţele proprii 2) Grupare de documente acceptate spre păstrare (INTERPARES)

20 Maggio 2021

act de preluare

Term: act de preluare Language: rumanian Description: Un act prin care se atesta asumarea de catre o entitate a responsbailitatii pentru pastrarea unui ansamblu identificat de documente (INTERPARES)

Back To Top