skip to Main Content
+39 0400647921 info@iias-trieste-maribor.eu

ordonare

Term: ordonare
Language: rumanian
Description: Ansamblul de operaţiuni prin care se organizează în mod sistematic unităţile arhivistice, în baza unui principiu teoretic. Începând din a doua jumătate a sec al XVIII lea, în Italia s-a aplicat principiul provenienţei, avînd ca scop reunirea documentelor conform ordinii iniţiale. Această metodă presupune nevoia de a studia modul de organizare a creatorului, funcţiile sale, structura sa şi criteriile după care a fost structurată arhiva sa (CARUCCI)
Back To Top