skip to Main Content
+39 0400647921 info@iias-trieste-maribor.eu

kontrola autorit

    Term: kontrola autorit
    Language: czech
    Description: Kontrola používání standardizovaných termínů, zahrnující jména (osobní, názvy korporací a zeměpisné názvy), které jsou užívány jako přístupové body (ISAD)
    Back To Top