skip to Main Content
+39 0400647921 info@iias-trieste-maribor.eu

karton

Term: karton
Language: czech
Description: Krabice, ve které jsou spisy – nebo v případě jednotlivých dokumentů neaktové povahy – jednotlivé dokumenty shromážděny a uloženy. Italská synonyma: faldone, cartella, mazzo, pacco, fascio, filza (CARUCCI)
Back To Top