skip to Main Content
+39 0400647921 info@iias-trieste-maribor.eu

jednotlivina

    Term: jednotlivina
    Language: czech
    Description: Dokument nebo soubor dokumentů, organicky spojených nebo seskupených, tvořících nedělitelnou jednotku: rejstřík, svazek, balík, spis. S ohledem na celkové množství dokumentů, jednotlivina je krabice, ve které je uloženo více spisů a , čas od času, více rejstříků nebo jiných nedělitelných jednotek (CARUCCI)
    Back To Top