skip to Main Content
+39 0400647921 info@iias-trieste-maribor.eu

informační management

Term: informační management
Language: czech
Description: Správa informace, její užití a přenos a aplikace teorií a technik informační vědy k tvorbě, úpravě a zdokonalování informačního řídícího systému (ICA)
Back To Top