skip to Main Content
+39 0400647921 info@iias-trieste-maribor.eu

informační management

    Term: informační management
    Language: czech
    Description: Správa informace, její užití a přenos a aplikace teorií a technik informační vědy k tvorbě, úpravě a zdokonalování informačního řídícího systému (ICA)
    Back To Top