skip to Main Content
+39 0400647921 info@iias-trieste-maribor.eu

historický archiv

    Term: historický archiv
    Language: czech
    Description: Historický archiv vytvořený původcem je sekce dokumentace již uzavřeným záležitostem, která je určena – po provedení skartačního řízení – k trvalému uchovávání, aby mohla být podle určitých pravidel předkládána badatelům ke studiu – anebo taky ne (CARUCCI)
    Back To Top