skip to Main Content
+39 0400647921 info@iias-trieste-maribor.eu

datum zpřístupnění

    Term: datum zpřístupnění
    Language: czech
    Description: Datum, kdy se záznamy/archivy stávají přístupné k nahlížení široké veřejnosti, obvykle určené uplynutím určitého počtu let (ICA)
    Back To Top