skip to Main Content
+39 0400647921 info@iias-trieste-maribor.eu

datum zpřístupnění

Term: datum zpřístupnění
Language: czech
Description: Datum, kdy se záznamy/archivy stávají přístupné k nahlížení široké veřejnosti, obvykle určené uplynutím určitého počtu let (ICA)
Back To Top