skip to Main Content
+39 0400647921 info@iias-trieste-maribor.eu

arhiva istorică, documente cu termen de pastrare permanent, documente cu valoare documentar istorica

Term: arhiva istorică, documente cu termen de pastrare permanent, documente cu valoare documentar istorica
Language: rumanian
Description: Arhiva istorică acumulată de un creator de arhivă cuprinde acele documente care nu mai sunt folosite în activităţile obişnuite rămase în urma eliminării celor fără valoare dintre acestea, şi care sunt destinate spre păstrare permanentă în vederea cerecetării ulterioare în diverse scopuri (CARUCCI)
Back To Top