Logo Ministero per i beni e le attivitĂ  culturaliLogo UniversitĂ  di Maribor

Breaking News:

Slovar mednarodne arhivske terminologije

Dodajanje novih izrazov na internetnem slovarju arhivskih izrazov


Slovar mednarodne arhivske terminologije

Dodajanje novih izrazov na internetnem slovarju arhivskih izrazovIIAS forum

Username
Password
 
Banner

Predstavitev

Mednarodni inštitut arhivskih znanosti (MIAZ) se je razvil iz Centra za strokovna in tehnična vprašanja v arhivih, ki je bil ustanovljen leta 1986 na pobudo arhivista dr. Petra Pavla Klasinca... (več)

Dejavnost

Glavna dejavnost MIAZ-a je izvajanje znanstveno-raziskovalnih projektov v zvezi z arhivskimi strokovno-tehničnimi vprašanji, objavljanje izsledkov raziskav v reviji za sodobno arhivsko teorijo in prakso Atlanti, krepitev mednarodnih stikov z izmenjavo arhivskih strokovnjakov, zbiranjem in izmenjavo strokovne literature ter organizacija mednarodnega usposabljanja za mlade arhiviste. (več)

 

Aktualno

MIAZ Forum

 

V okviru spletne strani Mednarodnega inštituta arhivskih znanosti je na voljo forum, posvečen arhivski teoriji in praksi, arhivski znanosti, informatiki ipd.

Forum je z namenom čim večje mednarodne udeležbe na voljo v angleškem jeziku.

S tem forumom je želel MIAZ ponuditi virtualni prostor, kjer bi se njegovi člani in nečlani lahko srečevali in delili zamisli, mnenja, ipd. z željo, da bi široka, živahna in koristna udeležba zagotovila strokovno rast vseh udeležencev.

Forum se deli na tri dele: prvi del se nanaša na Jesensko šolo arhivistike Mednarodnega inštituta arhivskih znanosti; drugi del obravnava arhivsko znanost, povezano s splošnimi temami; tretji del pa obsega projekt slovarja arhivske terminologije, namenjen podpori pri sestavi večjezičnenega slovarja MIAZ-a.

Forum je namenjen mednarodni arhivski skupnosti. Za objavljanje sporočil je potrebna registracija uporabnika (odobrena s strani administratorjev foruma).

Registrirajte se in nam pošljite svoje prispevke!

 

ForumMednarodni arhivski dan 2017

 

 

Na skupščini članov MIAZ, ki je potekala 26. oktobra 2016, so bile izbrane in potrjene sledeče teme za 27. konferenco »Mednarodni arhivski dan«:
1. Strokovna obdelava digitalno rojenega arhivskega gradiva (Archival processing of born digital records)
2. Izobraževanje arhivistov v 21. stoletju (Training of archivists in 21st century).

Konferenca bo potekala v drugi polovici oktobra 2017 v Trstu.
MIAZ Vas zato vabi, da oddate že pripravljene prispevke (najmanj 6, največ 16 strani) v enem izmed treh uradnih jezikov MIAZ (slovenski, angleški, italijanski) najkasneje do 9. aprila 2017.
Prispevek naj vsebuje izvleček (največ 150 besed) v angleškem in nacionalnem jeziku in povzetek v angleškem jeziku (1000 besed, če je prispevek napisan v nacionalnem jeziku, in največ 400 besed, če je napisan v angleškem jeziku.
Uredniški odbor bo pregledal prejete članke in Vas najkasneje do 30. aprila 2017 obvestil o vrstitvi prispevka na konferenco.
Prosimo Vas, da natančno upoštevate priložena Navodila za pripravo prispevka, še posebej glede citiranja.
Prispevke pošljite v elektronski obliki (Word file) na elektronsko pošto info@iias-trieste-maribor.eu in peter.klasinc@guest.arnes.si

Assist. Prof. Dr. Peter Pavel Klasinc
Director IIAS

Prof. Dr. Grazia Tatň Deputy
Director IIAS