Logo Ministero per i beni e le attivitĂ  culturaliLogo UniversitĂ  di Maribor

Breaking News:

Slovar mednarodne arhivske terminologije

Dodajanje novih izrazov na internetnem slovarju arhivskih izrazov


Slovar mednarodne arhivske terminologije

Dodajanje novih izrazov na internetnem slovarju arhivskih izrazovIIAS forum

Username
Password
 
Banner

Predstavitev

Mednarodni inštitut arhivskih znanosti (MIAZ) se je razvil iz Centra za strokovna in tehnična vprašanja v arhivih, ki je bil ustanovljen leta 1986 na pobudo arhivista dr. Petra Pavla Klasinca... (več)

Dejavnost

Glavna dejavnost MIAZ-a je izvajanje znanstveno-raziskovalnih projektov v zvezi z arhivskimi strokovno-tehničnimi vprašanji, objavljanje izsledkov raziskav v reviji za sodobno arhivsko teorijo in prakso Atlanti, krepitev mednarodnih stikov z izmenjavo arhivskih strokovnjakov, zbiranjem in izmenjavo strokovne literature ter organizacija mednarodnega usposabljanja za mlade arhiviste. (več)

 

Aktualno

MIAZ Forum

 

V okviru spletne strani Mednarodnega inštituta arhivskih znanosti je na voljo forum, posvečen arhivski teoriji in praksi, arhivski znanosti, informatiki ipd.

Forum je z namenom čim večje mednarodne udeležbe na voljo v angleškem jeziku.

S tem forumom je želel MIAZ ponuditi virtualni prostor, kjer bi se njegovi člani in nečlani lahko srečevali in delili zamisli, mnenja, ipd. z željo, da bi široka, živahna in koristna udeležba zagotovila strokovno rast vseh udeležencev.

Forum se deli na tri dele: prvi del se nanaša na Jesensko šolo arhivistike Mednarodnega inštituta arhivskih znanosti; drugi del obravnava arhivsko znanost, povezano s splošnimi temami; tretji del pa obsega projekt slovarja arhivske terminologije, namenjen podpori pri sestavi večjezičnenega slovarja MIAZ-a.

Forum je namenjen mednarodni arhivski skupnosti. Za objavljanje sporočil je potrebna registracija uporabnika (odobrena s strani administratorjev foruma).

Registrirajte se in nam pošljite svoje prispevke!

 

Forum28. IIAS mednarodni dan arhivov

 

 

Na sestanku dne 17. oktobra 2017 je generalna skupščina sestavila in potrdila teme za 28. IIAS mednarodni dan arhivov, ki bo v Trstu na 19 in 20 November 2018:
1. Privatni arhivi: vprašanja zaščite in dostopnosti (arhivi privatnih organizacij, arhivi podjetij, arhivi digitalnih in analognih medijev: tisk, radio, TV, itd.)
2. Splošna zaščita podatkov in predpisi
IIAS vas tako vabi k oddaji zaključenega besedila (minimalno 6 in maximalno 16 strani) v enem izmed treh uradnih jezikov IIAS (angleščina, slovenščina, italijanščina) do 20. aprila 2018.
Besedlo mora vsebovati abstrakt v angleščini (maximalno 150 besed) in v vašem maternem jeziku ter povzetek v angleščini ( 1000 besed, če je celotno besedilo v maternem jezkiu, če je celotno besedilo v angleščini pa 400).
Uredniški odbor bo evalviral vaše besedilo in vam najkasneje do 20. maja 2018 posredoval povratne informacije, če je bilo besedilo sprejeto ali ne.
Vljudno vas pozivamo, da se držite priloženih navodil za objavo v publikaciji Atlanti, posebno pri navajanju virov in citiranju (opombe, citati), saj je omenjeno izredno pomembno pri urejanju publikacije. Članek mora biti poslan v elektronski verziji (word datoteka) na naslov info@iias-trieste-maribor.eu in peter.klasinc@guest.arnes.si.
Lep pozdrav,

asistent prof. dr. Peter Pavel Klasinc, direktor IIAS
prof. dr. Grazia Tatň, namestnik direktorja IIAS