L’IIAS, Istituto Internazionale di Scienze Archivistiche di Trieste (Italia) e Maribor (Slovenia), organizza la XXV Giornata Archivistica Internazionale, che si terrŕ a Trieste (Italia) il 19-20 ottobre 2015, in cui i professionisti e studiosi del settore, provenienti da tutto il mondo, si incontreranno e discuteranno sui seguenti argomenti:
1. Gestione, valutazione e conservazione a lungo termine dei documenti elettronici: risposta archivistica alla sfida della conservazione a lungo termine;
2. Edilizia archivistica nei termini di risposta alle emergenze (ad es.: progettazione, adattamenti, costruzioni ad hoc, pianificazione di emergenza, gestione degli spazi).
Il Convegno, come di consueto, č parte integrante della 9a edizione della Scuola Archivistica d'Autunno che proseguirŕ fino a sabato 25 ottobre.

Per rispettare il limiti di capacitŕ della sala del convegno, si prega gentilmente tutti i partecipanti di volersi registare utilizzando il modulo sottostante e inviandolo, debitamente compilato, via e-mail all'indirizzo: info@iias-trieste-maribor.eu

Modulo d'iscrizione (per scaricare il modulo e poterlo compilare cliccare con il tasto destro del mouse e scegliere l'opzione "Salva oggetto con nome")

Di seguito la mappa per raggiungere la sede del convegno dalla stazione ferroviaria e dal bus per l'aeroporto.

Mednarodni arhivski dan 2015

25 MEDNARODNI ARHIVSKI DAN
19.-20. oktober 2015

Teme

1) Upravljanje, valorizacija in dolgoročna hramba elektronskega arhivskega gradiva: odziv arhivov na izzive dolgoročne hrambe,
2) Arhivske zgradbe z vidika odzivanja na nesreče

Izvedba
V angleškem, italijanskem in slovenskem jeziku

Datum in kraj dogodka
19.-20. oktober 2015, NH Hoteles (Corso Cavour 7, Trst, Italija)

Program

Ponedeljek, 19. oktober NH Hotels – Trieste,  c. Cavour 7
9.00

Pričetek, pozdrav uglednim gostom - uvod v srečanje

Peter Pavel KLASINC, Slovenija
direktor Mednarodnega inštituta arhivskih znanosti Trst - Maribor
Giulia BARRERA, Italija: Pozdrav
Predsednik skupščine MIAZ
Dario FRANCESCHINI, Italija
Ministro dei Beni Culturali e delle Attivitŕ Culturali e del Turismo
Julijana BIZJAK MLAKAR, Slovenija
Ministro della Cultura della Repubblica Slovena
Grazia TATŇ, Italija
direktorica Jesenske šole arhivistike MIAZ
Liliana BAGALŔ, Italija: Pozdrav
direktorica Državnega arhiva v Trstu
József GYÖRKÖS, Slovenija
direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Ljubljana
Ludvik TOPLAK, Slovenija: Pozdrav
Predsednik Alma Mater Europea
David LEITCH, Scozia
Segretario Generale dell'ICA
Jonathan RHYS-LEWIS, Velika Britanija
Capo dei Gruppi di Esperti dell'ICA - Archive Buildings & Environments


Peter Pavel KLASINC, Slovenija
direktor Mednarodnega inštituta arhivskih znanosti Trst - Maribor
Uvod Mednarodni inštitut arhivskih znanosti, Trst-Maribor v letu 2014-2015
Charles KECSKEMETI
, Francija
Nekdanji Generalni sekretar Mednarodnega arhivskega sveta (ICA)
Povzetek prispevkov predstavljenih na konferenci Mednarodnega inštituta arhivskih znanosti Trst-Maribor 2014 in objavljenih v publikaciji “Atlanti” 24(2014)

Introduzione generale

Peter Pavel KLASINC, Slovenija
direktor Mednarodnega inštituta arhivskih znanosti Trst - Maribor
Od klasičnih do sodobnih problemov arhivov in arhivistov

Tema 1: Upravljanje, valorizacija in dolgoročna hramba elektronskega arhivskega gradiva: odziv arhivov na izzive dolgoročne hrambe

Miroslav NOVAK, Slovenija: Vrednotenje arhivskega gradiva in ponovna uporaba informacij v javnem sektorju
Andrei RYBAKOU, Belorusija: Upravljanje, valorizacija in ohranjanje elektronskih zapisov: beloruske izkušnje
Siniša DOMAZET, Bosna in Hercegovina: Odgovor arhiva na izziv dolgoročne hrambe: Arhiv Bosne in Hercegovine v dobi digitalizacije
Alizata KOUDA, Burkina Faso: Upravljanje javnih arhivov v Burkini Faso: varnost in trajnost elektronskih podatkov
Omer ZULIĆ, Bosna in Hercegovina: Posebnosti valorizacije arhivskega gradiva v Bosni in Hercegovini v času tranzicije
Robert NAHUET, Canada: Upravljanje, valorizacija in hramba vladnega gradiva: nekateri kanadski vidiki
Ivana POSEDI - Irena MILOBARA, Hrvaška: Zakonodajni okvir za zaščito in uporabo elektronskega arhivskega gradiva v Republiki Hrvaški
Triantafillia KOURTOUMI, Grecia: Web 2.0 v arhivih: Zakaj in kako v gospodarstvu temelječem na znanju?

13.30 – 14.30 Kosilo

Maria GUERCIO, Italija: Certificiranje in zaupanja vredni digitalni repozitoriji: vloga standardov in usmeritev
Živana HEĐBELI - Nikola MOKROVIĆ, Hrvaška: Upravljanje z zbirko fotografij: primer Arkzinovega foto arhiva
Lajos KÖRMENDY, Madžarska: Informacijska družba, e-gradivo in nova arhivska znanost
Fikrie BERISHA, Kosovo: Upravljanje elektronskega arhiva in trajna hramba arhivskega gradiva
Snežana PEJOVIĆ, Črna gora: Med tehnološko realnostjo, zakonodajo in prakso: črnogorski arhivisti pred izzivom dolgoročne hrambe e-gradiva
Ismail ISMAILI - Refike SÜLÇEVSI, Kosovo: Era elektronskega gradiva in izzivi upravljanja
Bogdan Florin POPOVICI, Romunija: Upravljanje z elektronskim gradivom v Romuniji: več elektronskega, manj klasičnega
Alessandro ALFIER, Italija: Ohranjanje digitalnih arhivov: “kulturna juha” za novo arhivsko paradigmo
Mikhail LARIN, Russija: Znanstvene in metodološke rešitve za dolgoročno hrambo elektronskega gradiva v Ruski federaciji
Aida ŠKORO BABIĆ, Slovenija: Upravljanje, vrednotenje in dolgoročna hramba e-gradiva: vloga arhivistov in informatikov
Olivera PORUBOVIĆ-VIDOVIĆ, Serbija: Digitalna master kopija: novi original
Anja PAULIČ, Slovenija: Projekt E-ARK (European Archival Records and Knowledge Preservation): pregled ciljev in dosežkov
Antonio MONTEDURO, Italija: Etični kodeks ANAI
Susanne FRÖHLICH - Elisabeth SCHÖGGL-ERNST, Avstrija: Dolgoročna digitalna hramba v Avstriji

Okrogla miza in diskusija
18.00 zaključki

Torek, 20. oktober NH Hotels – Trieste,  c. Cavour 7
9.00

Tema 2: Arhivske zgradbe z vidika odzivanja na nesreče

Grazia TATŇ, Italija: Ostanite mirni: arhivi med nesrečami in njihovim preprečevanjem
Azem KOŽAR, Bosna in Hercegovina: Lokacijske značilnosti arhivskih stavb v Bosni in Hercegovini
Cristina BIANCHI, Švica: Načrtovanje v primeru nesreč v Švici
Izet ŠABOTIĆ, Bosna in Hercegovina: Arhivske zgradbe: varnostni pogoji za varnost in varovanje arhivskega gradiva v izrednih razmerah: izkušnje Bosne in Hercegovine
Jasna POŽGAN, Hrvaška: Arhivske zgradbe v severni Hrvaški: pogoji in možnosti
Marie RYANTOVÁ, Češka republika: Arhivske zgradbe v Češki republiki po letu 1990: Češko arhivsko čudo danes
Christian KRUSE, Nemčija: Priprava na nevarnost: gradbeni in organizacijski ukrepi
T. Csaba REISZ, Madžarska: Zgodovina gradnje centralne stavbe Narodnega Arhiv Madžarska
Habibe QOVANAJ - Shpresa MEKAJ, Kosovo: Krizno načrtovanje za gradivo in arhivsko službo
Svetlana USPRCOVA, Makedonija: Arhivske stavbe s posebnim ozirom na stavbo Državnega arhiva Republike Makedonije
Abdulmohsin Said AL HINAI, Sultanat Oman: Stavba Državnega arhiva - NRAA v Sultanatu Oman: vzpostavitev, oblikovanje in pomen gradnje
Svetlana PEROVIĆ IVOVIĆ - Irena IVOVIĆ, Serbija: Izziv projektiranja arhivske zgradbe: projektanti, arhivisti in konzervatorji z isto nalogo za izboljšavo primerne zaščite arhivskega gradiva
Jelka MELIK - Mateja JERAJ, Slovenija: Arhivsko pravo in ureditev varovanja dokumentarnega ter arhivskega gradiva

13.00 – 14.00 Kosilo

Mojca KOSI, Slovenija: Invalidi v čitalnicah slovenskih javnih arhivov: problem dostopnosti
Jovan P. POPOVIĆ, Serbija: Protipravnost v arhivskem poslovanju v rednih in izrednih razmerah (v nasprotju z arhivskimi zapovedmi in posledice, ki iz tega izhajajo)
Tim HARRIS, Velika Britanija: Strateška umestitev arhiva v postopkih reševanja v primeru nesreč
Josef HANUS - Emília HANUSOVÁ, Slovaška: Arhivske zgradbe in njihovo načrtovanje v smislu odzivanja na nevarnost
Dušan JOVANOVIČ - Patricija JANKOVIČ - Borut BRATINA, Slovenija: Najemanje zunanjih pravnih storitev, izziv za pravnike in arhive v EU

Okrogla miza in diskusija
16.00 zaključki