Dogovor o sodelovanju


DOGOVOR O SODELOVANJU

sklenjen med

Oddelkom za arhivske in knjižne dobrine Ministrstva za kulturne dejavnosti in dobrine, ki ga zastopa direktor Oddelka, dr. Antonio Dentoni Litta, s pooblastilom vodje Oddelka prof. Salvatora Italia (v nadaljevanju Oddelek); Centrom za interdisciplinarne in multidisciplinarne raziskave in študije Univerze v Mariboru, ki ga s pisnim pooblastilom prof. dr. Petra Kokola, direktorja Centra zastopa, dr. Peter Pavel Klasinc (v nadaljevanju CIMRS/UM) in Mednarodnim inštitutom arhivskih znanosti Univerze v Mariboru, ki ga zastopa predstojnik dr. Peter Pavel Klasinc (v nadaljevanju MIAZ/UM) ter Državnim arhivom v Trstu, ki ga zastopa direktor dr. Grazia Tatň (v nadaljevanju DAT).

Glede na to,

- da spada Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Univerze v Mariboru (MIAZ/UM), ki zastopa predstavnike številnih držav, od leta 2001 pod Center za interdisciplinarne ter multidisciplinarne raziskave in študije Univerze v Mariboru (CIMRS/UM);

- da je MIAZ/UM kot posebna študijska in raziskovalna enota;

- da v sklopu arhiviskih ved objavlja v publikaciji "Atlanti" prispevke z mednarodnih konferenc, ki jih prireja letno;

- da je MIAZ/UM izrazil željo, da prenese svoj sedež v Italijo - v Državni arhiv v Trstu;

- da je CIMRS/UM izjavil, da ni zakonskih zadržkov, ki bi onemogočali selitev sedeža in dejavnosti MIAZ/UM na zgoraj navedeni Državni arhiv v Trstu;

- da potrebuje ustanova take vrste podporo neke arhivske ustanove in da predstavlja Državni arhiv v Trstu, tudi glede na svoj geografski položaj, primerno namestitev a MIAZ/UM;

- da Oddelek soglaša s prošnjo za selitev sedeža v Državni arhiv v Trstu;

in na podlagi STATUTA CIMRS/UM sklenemo sledeče:

1. člen Državni arhiv v Trstu (DAT) sprejme brezplačno v svoje prostore sedež MIAZ/UM, njegovo knjižnico in arhiv. Skupno z DAT bo omenjeni MIAZ/UM organiziral mednarodne projekte s področja arhivistike, z namenom, da bi poglabljali, širili in izmenjavali strokovne izkušnje s področja arhivskih znanosti, s pomočjo primerjanja mednarodnih izkušenj in z izdajanjem publikacije "Atlanti".

2. člen Državni arhiv v Trstu predhodno sprejme vsako pobudo v zvezi z dejavnostjo iz člena 1.

3. člen MIAZ/UM določi svoj operativni sedež v Državnem arhivu v Trstu tako, da bo prenesel sem svojo knjižnico s popisom in arhiv.

4. člen Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Univerze v Mariboru spremeni svoje ime in postane Mednarodni inštitut arhivskih znanosti s sedežem v Trstu (MIAZ/UM-Trst) in v Mariboru, tako, da ima operativni sedež pri Državnem arhivu v Trstu pravni pa v okviru CIMRS/UM.

5. člen Direktorja MIAZ/UM-Trst imenuje CIMRS/UM, potrdi pa Oddelek.