skip to Main Content
+39 0400647921 info@iias-trieste-maribor.eu

Letnik 30(2020) st. 1
Letnik 30(2020) st. 2

Kazalo

Številka 1: Profesija: arhivist

Peter Pavel KLASINC (Slovenija): Zahvalne besede
Ludvik TOPLAK (Slovenija): Pozdravni nagovor na 30. Konference mednarodni arhivski dan
Peter Pavel KLASINC (Slovenija): Preko nekaterih obdobij arhivistike do ustanovitve inštituta in revije atlanti vse do današnjih dni
Dieter SCHLENKER (EU, Italija): Mednarodni arhivi: tema za arhivsko izobraževanje?
Liudmila VARLAMOVA (Rusija): Izobraževanje arhivistov v Rusiji: preteklost, sedanjost, prihodnost
Giulia CAMPANELLI, Francesca NEMORE, Giulia VILLANI (Italija): Od arhiva do katedre: prva razmišljanja ob devetdesetletnici arhivistike na univerzi Sapienza
Magdalena MAROSZ (Poljska): Arhivsko izobraževanje: zadnje spremembe in priložnosti edukacja
Špela SEČNIK, Anja PRŠA (Slovenija): Varuhi kulturne dediščine: stičišča med arhivistom in kustosom dokumentalistom
Jelka MELIK (Slovenija): Skrbniki in varuhi arhivskega gradiva v 21. Stoletju
Azem KOŽAR (Bosna in Hercegovina): Univerzitetni arhivi v zakonodaji in praksi arhivske službe v Bosni in Hercegovini
VARIA
Antonio MONTEDURO (Italija): 30 let “Atlantija”: arhiviranje na najvišji ravni
Valentina PETAROS JEROMELA (Slovenija): Arhivi italijanske narodne skupnosti v Sloveniji: obnova in ustanovitev novega arhiva stari arhivi, ki so spremenili mnogo denominacij v zgodovinskih našega ozemlja in nastanek arhiva
Peter Pavel KLASINC (Slovenija): Razstava arhivske strokovne literature v času korona krize 2020

Številka 2: Digitalno arhiviranje: elektronski arhivi

Grigory N. LANSKOY (Rusija): Poklic arhivista v delu z arhivskim gradivom na novih tehničnih nosilcih: norme in prakse
Stefano ALLEGREZZA (Italija): Izobraževanje in usposabljanje arhivov v digitalni dobi: italijanski okvir in študija primera magisterskega programa 2. Stopnje na področju »ustvarjanja, upravljanja in ohranjanja digitalnih arhivov«
Majid Mohamed AL MUGHAIRI (Sultanat Oman): Arhivi in digitalna doba
Dimitrij REJA (Slovenija): Certificiranje zaupanja vrednih e-repozitorijev
Marie RYANTOVÁ (Češka republika): Arhivi in digitalna doba v Republiki Češki archivy a digitální vek v České republice
Tina PLEVNIK (Slovenija): Relevantnost kriterijev in certificiranja zaupanja vrednih e-repozitorijev v farmacevtski industriji
Andrei RYBAKOU (Belorusija): Informatici upravljanje dokumentarnega in arhivskega gradiva in arhivov v pogojih (primeru) razvoja in izvajanja avtomatiziranih informacijskih sistemov: razmejitev pristojnosti med arhivarji in IT-strokovnjaki
Boštjan DORNIK (Slovenija): Krizno upravljanje in vodenje televizijskega arhiva v času epidemije Covid-19
Elisabeth SCHÖGGL-ERNST (Austrija): Vrednotenje elektronskega gradiva: primer študije
Aliya MUSTAFINA (Kazakhstan): Elektronski arhivi: priložnosti in možnosti
Markus SCHMALZL (Nemčija): Česa ni v aktih…
Aleksandra LOBANOVA (Rusija): Ravni, postopki in izzivi digitalne ali digitalizirane evidencije za elektronsko arhiviranje. Ruska perspektiva
Elena ROMANOVA (Rusija): Elektronska inženirska in tehnična dokumentacija: izzivi in rešitve za dolgoročno hrambo
Manja KONKOLIČ (Slovenija): Metodologija upravljanja s tveganji na področju e-hrambe
Rudi JAMNIK (Slovenija): Covid-19: koliko gradiva bomo uspeli ohraniti
Nežika ERZETIČ DRNOVŠEK (Slovenija): Ali je digitalna hramba zdravstvene dokumentacije za paciente bolj varna kot hramba v papirnati obliki?

Back To Top