skip to Main Content
+39 0400647921 info@iias-trieste-maribor.eu

Letnik 29(2019) st. 1
Letnik 29(2019) st. 2

Kazalo

Številka 1: Vprašanja arhivske znanosti

Peter Pavel KLASINC, Slovenija: Arhivska znanost in odzivi na družbene spremembe v arhivski teoriji in praksi: danes
Elena ROMANOVA, Rusija: Arhivska znanost: mostovi med tradicijo in inovacijo
Jelka MELIK, Slovenija: Arhivist: varuh človekovih pravic
Živana HEĐBELI, Hrvaška: Zakaj izbrati arhivistiko, zakaj postati in ostati arhivist/ka?
Miroslav NOVAK, Slovenija: Identificirati, ukrepati in povezati: o znanjih in spretnostih za potrebe sodobnega upravljanja z arhivskim in dokumentarnim gradivom
Mikhail LARIN, Rusija: Elektronsko gradivo in arhiviranje: teoretični aspekt
István HEGEDUS, Madžarska: Madžarska strategija digitalizacije javne zbirke in vpliv slednje na Nacionalni Arhiv Madžarske
Elisabeth SCHÖGGL-ERNST, Austrija: Razvoj arhivske znanosti v luči znanstvenega izobraževanja v Avstriji
Tijana RUPČIĆ, Serbija: Arhivistika v univerzitetnih študijskih programih v Republiki Srbiji
Manja KONKOLIČ, Slovenija: Varovanje arhivskega gradiva v republiki Sloveniji

Številka 2: Vpliv družbenih sprememb na arhivsko teorijo in prakso

Peter Pavel KLASINC, Slovenija: Arhivistika v viharjih
Andrei RYBAKOU, Belorusija: Vpliv modernih tehnologij na vidik glavne vsebine arhivske znanosti
Pavlina BOBIČ, Slovenija: Dostop do arhivov, dostop do znanja
Azem KOŽAR, Bosna in Hercegovina: Vpliv družbenih sprememb na statusni položaj arhivov in razvoj arhivske dejavnosti v Bosni in Hercegovini (1990-2018)
Stefano ALLEGREZZA, Italija: Pomen osebnih in družinskih digitalnih arhivov za nov pogled na arhivsko vedo
Aleksander LAVRENČIČ, Slovenija: Arhivologija/arhivistika in avdiovizualni arhivi ali avdiovizualni arhivi in arhivologija/arhivistika
Bogdan-Florin POPOVICI, Romunija: Izzivi arhivske strokovne obdelave
Grazia TATÒ, Italija: Arhivi in družba
Magdalena MAROSZ, Poljska: Vloga družbene komunikacije pri sododnme arhivskem menedžmentu. Poskus predstavitve dinamike arhiva-raziskovalca-kolektiva v kontekstu soodvisnosti med zgodovino in mitom
Maryna PALIIENKO, Ukraijna: Družbeno-kulturna misija arhivov in nove strategije za upravljanje arhivov
Markus SCHMALZL, Nemčija: Novi izzivi glede načela provenience v digitalnem svetu?
Mojca KOSI, Slovenija: Projekt E-ARH.SI 2016 – 2020: rešitve za ranljive skupine
Aliya MUSTAFINA, Kazakhstan: Oblikovanje e-arhiva v Kazahstanu

Back To Top