skip to Main Content
+39 0400647921 info@iias-trieste-maribor.eu

Letnik 28(2018) st. 1
Letnik 28(2018) st. 2


Kazalo

Dieter SCHLENKER, Italija: Komunikacija evropskih arhivov: izzivi, strategije in orodja

Introduzione generale
Peter Pavel KLASINC, Slovenija: Privatni arhivi in zaščita podatkov danes: uvodno razmišljanje

Teme 1: Privatni arhivi: vprašanja zaščite in dostopnosti

Marie RYANTOVA, Češka republika: Zasebni arhivi na Češkem
Jelka MELIK, – Mateja JERAJ, Slovenia: Pomen in varstvo zasebnih arhivov v Sloveniji
Francis GARABA, Južna Afrika: Zasebni arhivi v Juìni Afriki: njihova zaščita in dostop s posebnim poudarkom na trenutno neobjavljeni knjiìnici in arhivu Luteranskega teološkega inštituta
Abdulmoshin Said AL HINAI, Sultanat Oman: Zasebni arhivi in njihova vloga pri ohranjanju nacionalnega spomina
Stefano ALLEGREZZA, Italija: Vpliv digitalne transformacije na zasebne arhive: kakšna je prihodnost za osebne arhive?
Lucija PLANINC – Marija GRABNAR – Jedert VODOPIVEC TOMAŽIČ, Slovenija: Popis in zaščita fotografij iz zbirke Julija Felaherja
Magdalena MAROSZ, Poljska: Privatni arhivi v odnosu do drìavnih arhivov
Mirjana BOGOSAVLJEVIĆ, Serbija: Odnosi med javnimi in zasebnimi arhivi: teorija in praksa
Omer ZULIĆ, Bosna in Hercegovina: Zakonska regulativa o ustanovitvi privatnih in posebnih arhivov v Bosni in Hercegovini
Snežana PEJOVIĆ, Črna Gora: Vrednotenje zasebnega arhivskega gradiva v arhivski stroki in zgodovinopisju
F. Borja AGUINAGALDE, Španija: Druìinski arhivi v Baskiji (1990-2018): posebno in celovito področje upravljanja
Azem KOŽAR, Bosna in Hercegovina: Javni arhivi in zasebno arhivsko gradivo v drìavah tranzicije
Jovan P. POPOVIĆ, Serbija: Normativna ureditev: pomen, kraj, vloge in zaščita zasebnega arhivskega gradiva in zasebnih arhivov s pogledom na ureditev v Republiki Srbiji in Črni gori
Marija ČIPIĆ REHAR, Slovenija: Škofijski arhivi v Sloveniji v času druge polovice 20. in začetku 21. stoletja
Flavio CARBONE – Francesca NEMORE – Giulia VILLANI, Italija: Javno in zasebno: arhiv Vincenza Federici in arhiv Univerze Sapienza v Rimu: zaščita, dostop in vrednotenje
Pétria de VAAL-SENEKAL, Južna Afrika: Izzivi v arhivih muzeja Afrikaans Language Museum and Monument: študija primera
Anne J. GILLILAND, Združene države Amerike – Tamara ŠTEFANAC, Hrvaška: Neodvisni arhivi skupnosti: izpodbijanje statusa quo zasebnih in javnih arhivov
Tijana RUPČIĆ, Serbija: Problem zasebnih arhivov v Republiki Srbiji
Mikhail LARIN, Rusija: Normativna in pravna ureditev nedrìavnih arhivov
Andrei RYBAKOU, Belorusija: Drìavni in zasebni arhivi: izgradnja sistema relacij in priloìnosti sodelovanja

Teme 2: Splošna zaščita podatkov in predpisi

Živana HEĐBELI, Hrvaška: Nova arhivska zakonodaja: lov na čarovnice
Elena ROMANOVA
, Rusija: Javni interes do zasebnih podatkov: virtualne podatkovne baze ruskih arhivov
Miroslav NOVAK, Slovenija: Upravljanje občutljivih podatkov in arhivska informativna pomagala
Marta Gaia CASTELLAN – Igor MARCOLONGO, Italija: Dokumenti, procesi, transakcije: evropska digitalna (r)evolucija
Pekka HENTTONEN, Finska: Spreminjanje finske arhivske zakonodaje: bistvene spremembe v senci predpisov EU
Maryna PALIIENKO, Ukraijna: Varstvo osebnih podatkov in dostop do arhivov v Ukrajini z nacionalne in internacionalne perspektive
Yolanda CAGICAS OCEJO – Ines IRURITA HERNÁNDEZ, Španija: Španska zakonodaja in dostop do arhivskega gradiva: primer Univerze v Navarri
Bogdan-Florin POPOVICI, Romunija: Nekateri aspekti implementacije GDPR v NAR
Svetlana USPRCOVA, Makedonija: Drìavni arhiv Republike Makedonije: uporaba arhivskega gradiva in varstvo podatkov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Uredbo o splošnem varstvu podatkov
Luidmila N. VARLAMOVA, Rusija: Standardizirani (ISO in IEC) mednarodni terminološki sistemi upravljanja z doku- menti in arhivitike
Alizata KOUDA, Burkina Faso: Arhivist med dolìnostjo sporočanja in obveznostjo varovanja
Elisabeth SCHÖGGL-ERNST, Avstrija: Vpliv splošne uredbe o varstvu podatkov na arhive v Avstriji

Back To Top