skip to Main Content
+39 0400647921 info@iias-trieste-maribor.eu

Letnik 27(2017) st. 1
Letnik 27(2017) st. 2

Kazalo

Splošni uvod

Peter Pavel KLASINC, Slovenia: Kompatibilnost med poslovanjem z arhivskim gradivom, nastalim v digitalni obliki, in šolanjem arhivistov v 21. Stoletju

Teme 1: Strokovna obdelava izvirnega elektronskega arhivskega gradiva

Snežana PEJOVIĆ – Joško KATELAN, Črna Gora: Zgodovinski arhivi in ustvarjanja izvirnih elektronskih zapisov
Stefano ALLEGREZZA, Italija: Dematerializacija administrativnih postopkov in ne le dokumentov: projekt za preoblikovanje upravljanja z dokumenti na Univerzi v Vidmu
Francisco Javier ACUÑA LLAMAS, Mehika: Obdelava elektronskih dokumentov na INAI: Ohranjanje e-pošte in informacij iz institucionalnih spletnih strani, objavljenih na različnih socialnih omrežjih ter njihov prispevku k transparentnosti
Thi Hoa DOAN, Vietnam: Aktualne pravne določbe o elektronskem arhivskem gradivu in elektronskem arhivu v Vietnamu
Monica MARTIGNON, Italija: Digitalni arhiv na Univerzi Iuav v Benetkah: elektronski računi in digitalni odloki
Mikhail V. LARIN, Rusija: Teorija in praksa hrambe elektronskih zapisov
Christian KRUSE, Nemčija: Vse z enim ciljem: sodelovanje na področju elektronskega arhiviranja na zveznem nivoju
Vlatka LEMIĆ, Hrvaška: Hrvaški arhivi in elektronsko gradivo: stanje in smeri razvoja
Tatjana HAJTNIK, Slovenija: Vzpostavitev nacionalnega e-arhiva: tukaj je izziv – kako ga lahko rešimo?
Ngoc Linh NGUYEN – Thi Van Thuy TRAN, Vietnam: Trenutna situacija in rešitve za ravnanje z arhivskim gradivom v digitalnem formatu
Bogdan-Florin POPOVICI, Romunija: Poleg standardov in avtomatizacije: izkušnje s podatkovno bazo popisa prebivalstva
Andrei RYBAKOU, Belorusija: Izvirno elektronsko arhivsko gradivo: pridobivanje, dolgoročna hramba in dolgoročna pravna veljavnost
Zdenka SEMLIC RAJH, Slovenija: Problemi popisovanja digitalnega in digitaliziranega arhivskega gradiva
Patricia ENGEL, Avstrija: Sistemsko razmišljanje v konzervacijski teoriji
Azem KOŽAR, Bosna in Hercegovina: Nova izobraževalna paradigma arhivskih delavcev v državah tranziciji
Aleksander LAVRENČIČ, Slovenija: Strokovna obdelava izvirnega elektronskega arhivskega gradiva v Arhivu Televizije Slovenija
Aida SKORO BABIC, Slovenija: Sodobni pristopi pedagoških procesov v arhivski znanosti v luči elektronskega arhiviranja
Thi Loan TRAN – Thi Ngoc Mai NGUYEN, Vietnam: Postopek ravnanja z materiali pred digitalizacijo dediščine lesenih blokov Pagode Vinh Nghiem

Teme 2: Izobraževanje in usposabljanje arhivistov v 21. stoletju

Grazia TATÒ, Italija, S katerim priročnikom v 21. stoletje?
Pétria DE VAAL-SENEKAL, Južna Afrika: Način izvajanja arhivskih delavnic v Južni Afriki z namenom razvijanja spretnosti v arhivskem poklicu z edinstvenimi izzivi
Cristina BIANCHI, Švica: Švicarski model kompetenc za arhiviste 21. stoletja
Flavio CARBONE – Francesca NEMORE, Italija: Kje ustvarijo arhiviste: od pergamenta do bitov
Elisabeth SCHÖGGL-ERNST, Avstrija: Neakademsko izobraževanje arhivistov v Avstriji
Yolanda CAGIGAS OCEJO, Španija: Univerzitetni magistrski študij arhivistike in dokumentologije v Španiji v študijskem letu 2017/18
Ana-Felicia DIACONU, Romunija: Izobraževanje arhivistov v Romuniji: izzivi, omejitve in perspektive
Željka DMITRUS, Hrvaška: O Študij sodobne arhivistike na Hrvaškem
Marija GRABNAR – Jedert VODOPIVEC TOMAŽIČ, Slovenija: Izobraževanja na področju materialnega varovanja, konserviranja in restavriranja arhivske dediščine v Sloveniji
Cleophas AMBIRA, Kenija: Negovanje strokovnih talentov pri upravljanju z dokumentarnim in arhivskim gradi- vom v Keniji
Elena ROMANOVA, Rusija: Strokovno usposabljanje in izpopolnjevanje arhivistov v Vseruskem znanstvenem in raziskovalnem inštitutu za dokumentacijo in arhive (VNIIDAD)
Jelka MELIK – Mateja JERAJ, Slovenija: Arhivist: poklic ali profesija
Branka DOKNIĆ, Serbija: Arhivisti in 21. stoletje: v kolikšni meri so arhivisti pripravljeni na dosežke 21. stoletja
Abdulmohsin Said AL HINAI, Sultanat Oman: Izobraževanje arhivistov v 21. stoletju
Magdalena MAROSZ, Poljska: Strokovna kompetenca arhivista: spremembe, ki jih je mogoče pričakovati
Jozef HANUS – Katarína VIZÁROVÁ – Radko TIŇO – Milena REHÁKOVÁ – Nina LALÍKOVÁ – Emília HANUSOVÁ, Slovaška: Izobraževanje in raziskovanje: neizogibna zahteva za ohranjanje dediščine v instituci- jah  kulturnega spomina
Alizata KOUDA, Burkina Faso: E-uprava v Burkini Faso: kakšna vrsta usposabljanja za upravljavce podatkov?
Maryna PALIIENKO, Ukrajina: Študij arhivistike v Ukrajini: med tradicijo in izzivi informacijske dobe
Svetlana PEROVIĆ IVOVIĆ, Serbija: Zahteve sodobnega arhiva v Srbiji in izpopolnjevanje strokovnjakov na področju zaščite in prezentacije kulturne dediščine
Tibor Csaba REISZ, Madžarska: Izobraževanje arhivistov na Madžarskem na začetku 21. stoletja
Jonathan RHYS-LEWIS, Velika Britanija: Poučevanje materialnega varstva arhivskega gradiva na University College London
Omer ZULIĆ, Bosna in Hercegovina: Pomen strokovnega usposabljanja arhivskih kadrov: izkušnje Arhiva Tuzelskega kantona
Marie RYANTOVÁ, Češka republika: Nekaj razmišljanj o usposabljanju arhivistov v 21. stoletju
Jovan P. POPOVIĆ, Serbija: Arhivski kadri in njihovo šolanje z ozirom na ureditev in izvedbo izobraževanja v Republiki Srbiji

 

Back To Top