skip to Main Content
+39 0400647921 info@iias-trieste-maribor.eu

28. IIAS mednarodni dan arhivov

28. Mednarodni arhivski dan. Sodelovanje bo letos še naprej potekalo med IIAS in NH Hotelom, ki bo 19. in 20. novembra gostil 28. Mednarodni arhivski dan. Strokovnjaki na področju arhivistike z različnih delov sveta bodo razpravljali na temo zasebnih arhivov in o uredbi o varstvu podatkov. Po konferenci se bo dejavnost IIAS do konca tedna nadaljevala v Hotelu Aquapark Žužterna Koper z 12. izvedbo Jesenske arhivske šole za mlade italijanske in tuje arhiviste. Zaradi spoštovanja zmogljivosti konferenčne dvorane prosimo vse udeležence, da se registrirajo s prijavijo na spodnjem obrazcu in ga izpolnjenega pošljejo po elektronski pošti na naslov: info@iias-trieste-maribor.eu Prijavnica na konferenco  (obrazec prenesete in ga izpolnite, z desnim klikom se odprejo možnosti in izberite možnost »Shrani predmet kot«), ki mu sledi zemljevid od železniške postaje oziroma avtobusne postaje letališkega avtobusa do kraja konference.
28 MEDNARODNI ARHIVSKI DAN
19.-20. november 2018

Teme

1) Privatni arhivi: vprašanja zaščite in dostopnosti
2) Splošna zaščita podatkov in predpisi

Izvedba
V angleškem, italijanskem in slovenskem jeziku

Datum in kraj dogodka
19.-20. november 2018, NH Hoteles (Corso Cavour 7, Trst, Italija)

Program

Ponedeljek, 19. november NH Hotels – Trieste,  c. Cavour 7
9.00

Pričetek, pozdrav uglednim gostom – uvod v srečanje

Splošni uvod

Peter Pavel KLASINC
, Slovenija:Privatni arhivi in zaščita podatkov danes: uvodno razmišljanje

Teme 1: Privatni arhivi: vprašanja zaščite in dostopnosti

Živana HEĐBELI, Hrvaška: Nova arhivska zakonodaja: Lov na čarovnice
Marie RYANTOVA, Češka republika: Zasebni arhivi na Češkem
Jelka MELIK, – Mateja JERAJ, Slovenija: Pomen in varstvo zasebnih arhivov v Sloveniji
Francis GARABA, Republika Južna Afrika: Zasebni arhivi v Južni Afriki: njihova zaščita in dostop s posebnim poudarkom na trenutno neobjavljeni knjižnici in arhivu Luteranskega teološkega inštituta
Abdulmoshin Said AL HINAI, Sultanat Oman: Zasebni arhivi in njihova vloga pri ohranjanju nacionalnega spomina
Stefano ALLEGREZZA, Italija: Vpliv digitalne transformacije na zasebne arhive: kakšna je prihodnost za osebne arhive?
Lucija PLANINC – Marija GRABNAR – Jedert VODOPIVEC TOMAŽIČ, Slovenija: Popis in zaščita fotografij iz zbirke Julija Felaherja
Magdalena MAROSZ, Poljska: Privatni arhivi v odnosu do državnih arhivov
Mirjana BOGOSAVLJEVIC, Serbija: Odnosi med javnimi in zasebnimi arhivi: teorija in praksa
Omer ZULIĆ, Bosna in Hercegovina: Zakonska regulativa ustanavljanja privatnih in posebnih arhivov v Bosni in Hercegovini
Snežana PEJOVIĆ, Črna Gora: Vrednotenje zasebnega arhivskega gradiva v arhivski stroki in zgodovinopisju
F. Borja AGUINAGALDE, Španjia: Družinski arhivi v Baskiji (1990-2018): posebno in celovito področje upravljanja
Azem KOŽAR, Bosna in Hercegovina: Javni arhivi in zasebno arhivsko gradivo v državah tranzicije
Jovan P. POPOVIĆ, Serbia: Normativna uredba: pomen, kraj, vloge in zaščita zasebnega arhivskega gradiva in zasebnih arhivov s pogledom na uredbo v Republiki Srbiji in Črni gori
Marija ČIPIĆ REHAR, Slovenija: Škofijski arhivi v Sloveniji v času druge polovice 20. in začetku 21. stoletja
Flavio CARBONE – Francesca NEMORE – Giulia VILLANI, Italija: Javni in zasebni arhiv: Arhiv Vincenza Federici in Arhiv Sapienza Univerze v Rimu: Zaščita, dostop in vrednotenje
Pétria de VAAL-SENEKAL, Republika Južna Afrika: Izzivi v arhivih muzeja Afrikaans Language Museum and Monument: študija primera
Anne J. GILLILAND, Združene države Amerike – Tamara ŠTEFANAC, Hrvaška: Neodvisni arhivi skupnosti: izpodbijanje statusa quo zasebnih in javnih arhivov
Tijana RUPČIĆ, Serbija: Problem zasebnih arhivov v Republiki Srbiji
Mikhail LARIN, Russija:Normativna in pravna ureditev nedržavnih arhivov
Andrei RYBAKOU, Belorusjia: Državni in zasebni arhivi: Izgradnja sistema relacij in priložnosti sodelovanja

Torek 20. november NH Hotels – Trieste,  c. Cavour 7
9.00

Teme 2: Splošna zaščita podatkov in predpisi

Giulia BARRERA, Italija: Navodila Evropske skupnosti arhivov za implementacijo Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (GDPR) na področju arhivov
Elena ROMANOVA, Russija: Javni interes do zasebnih podatkov: virtualne podatkovne baze ruskih arhivov
Miroslav NOVAK, Slovenija: Upravljanje občutljivih podatkov in arhivska informativna pomagala
Marta Gaia CASTELLAN – Igor MARCOLONGO, Italija: Dokumenti, procesi, transakcije: Evropska digitalna (r)evolucija
Pekka HENTTONEN, Finska: Spreminjanje finske arhivske zakonodaja: Bistvene spremembe v senci predpisov EU
Maryna PALIIENKO, Ukrajina: Varstvo osebnih podatkov in dostop do arhivov v Ukrajini z nacionalne in internacionalne perspektive
Yolanda CAGICAS OCEJO, Španjia: Španska zakonodaja in dostop do arhivskega gradiva: Primer Univerze v Navarri
Bogdan-Florin POPOVICI, Rumunija: Nekateri aspekti implementacije GDPR v NAR
Svetlana USPRCOVA, Makedonija: Državni arhiv Republike Makedonije: Uporaba arhivskega gradiva in varstvo podatkov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Uredbo o splošnem varstvu podatkov
Luidmila N. VARLAMOVA, Russija: Standardizirani (ISO in IEC) mednarodni terminološki sistemi upravljanja z dokumenti in arhivitike
Alizata KOUDA, Burkina Faso: Arhivist med dolznostjo sporocanja in obveznostjo varovanja
Elisabeth SCHÖGGL-ERNST, Austrija: Vpliv splošne uredbe o varstvu podatkov na arhive v Avstriji

Back To Top