skip to Main Content
+39 0400647921 info@iias-trieste-maribor.eu

Mednarodni arhivski dan 2017
Tudi letos bo v hotelu NH med 16. in 17. oktobrom potekal Mednarodni arhivski dan, ki ga organizirajo IIAS, Mednarodni inštitut za arhivske vede Trst (Italija) in Maribor (Slovenija), zdaj v svoji 27. izdaji. Strokovnjaki v tem sektorju, ki prihajajo z različnih koncev sveta, bodo v 21. stoletju razpravljali o vprašanjih upravljanja digitalnih izvornih arhivov in usposabljanju arhivistov.
Po dnevih konference se bo dejavnost IIAS nadaljevala do konca tedna z 11. izdajo Jesenske arhivske šole, namenjene mladim italijanskim in tujim arhivistom.
Da bi izpolnili omejitve zmogljivosti konferenčne dvorane, prosimo vse udeležence, da se prijavijo z uporabo spodnjega obrazca in ga, pravilno izpolnjenega, pošljejo po elektronski pošti na naslov: info@iias-trieste-maribor.eu

27 Mednarodni arhivski dan
16.-17. Oktobra 2017

Teme
1) Strokovna obdelava izvirnega elektronskega arhivskega gradiva
2) Izobraževanje in usposabljanje arhivistov v 21. stoletju

Izvedba
V angleškem, italijanskem in slovenskem jeziku

Datum in kraj dogodka
16.-17. oktober 20176, NH Hoteles (Corso Cavour 7, Trst, Italija)

Program

Ponedeljek, 16. oktober NH Hotels – Trieste,  c. Cavour 7
9.00

Pričetek, pozdrav uglednim gostom – uvod v srečanje

Splošni uvod

Peter Pavel KLASINC, Slovenia: Kompatibilnost med poslovanjem z arhivskim gradivom, nastalim v digitalni obliki, in šolanjem arhivistov v 21. Stoletju

Teme 1: Strokovna obdelava izvirnega elektronskega arhivskega gradiva

Snežana PEJOVIĆ – Joško KATELAN, Črna Gora: Zgodovinski arhivi in ustvarjanja izvirnih elektronskih zapisov
Stefano ALLEGREZZA, Italija: Dematerializacija administrativnih postopkov in ne le dokumentov: projekt za preoblikovanje upravljanja z dokumenti na Univerzi v Vidmu
Francisco Javier ACUÑA LLAMAS, Mehika: Obdelava elektronskih dokumentov na INAI: Ohranjanje e-pošte in informacij iz institucionalnih spletnih strani, objavljenih na različnih socialnih omrežjih ter njihov prispevku k transparentnosti
Thi Hoa DOAN, Vietnam: Aktualne pravne določbe o elektronskem arhivskem gradivu in elektronskem arhivu v Vietnamu
Monica MARTIGNON, Italija: Digitalni arhiv na Univerzi Iuav v Benetkah: elektronski računi in digitalni odloki
Mikhail V. LARIN, Rusija: Teorija in praksa hrambe elektronskih zapisov
Christian KRUSE, Nemčija: Vse z enim ciljem: sodelovanje na področju elektronskega arhiviranja na zveznem nivoju
Vlatka LEMIĆ, Hrvaška: Hrvaški arhivi in elektronsko gradivo: stanje in smeri razvoja

13.00 – 13.00 Okrogla miza in diskusija
13.30 – 14.30 Kosilo

Tatjana HAJTNIK, Slovenija: Vzpostavitev nacionalnega e-arhiva: tukaj je izziv – kako ga lahko rešimo?
Ngoc Linh NGUYEN – Thi Van Thuy TRAN, Vietnam: Trenutna situacija in rešitve za ravnanje z arhivskim gradivom v digitalnem formatu
Bogdan-Florin POPOVICI, Romunija: Poleg standardov in avtomatizacije: izkušnje s podatkovno bazo popisa prebivalstva
Andrei RYBAKOU, Belorusija: Izvirno elektronsko arhivsko gradivo: pridobivanje, dolgoročna hramba in dolgoročna pravna veljavnost
Zdenka SEMLIC RAJH, Slovenija: Problemi popisovanja digitalnega in digitaliziranega arhivskega gradiva
Patricia ENGEL, Avstrija: Sistemsko razmišljanje v konzervacijski teoriji
Azem KOŽAR, Bosna in Hercegovina: Nova izobraževalna paradigma arhivskih delavcev v državah tranziciji
Aleksander LAVRENČIČ, Slovenija: Strokovna obdelava izvirnega elektronskega arhivskega gradiva v Arhivu Televizije Slovenija
Aida SKORO BABIC, Slovenija: Sodobni pristopi pedagoških procesov v arhivski znanosti v luči elektronskega arhiviranja
Thi Loan TRAN – Thi Ngoc Mai NGUYEN, Vietnam: Postopek ravnanja z materiali pred digitalizacijo dediščine lesenih blokov Pagode Vinh Nghiem

Tema 2: Izobraževanje in usposabljanje arhivistov v 21. stoletju

Grazia TATÒ, Italija, S katerim priročnikom v 21. stoletje?
Pétria DE VAAL-SENEKAL, Južna Afrika: Način izvajanja arhivskih delavnic v Južni Afriki z namenom razvijanja spretnosti v arhivskem poklicu z edinstvenimi izzivi

17.30 – 18.00 Okrogla miza in diskusija
18.00 – zaključki

Torek, 17. oktober NH Hotels – Trieste,  c. Cavour 7
9.00

Cristina BIANCHI, Švica: Švicarski model kompetenc za arhiviste 21. stoletja
Flavio CARBONE – Francesca NEMORE, Italija: Kje ustvarijo arhiviste: od pergamenta do bitov
Elisabeth SCHÖGGL-ERNST, Avstrija: Neakademsko izobraževanje arhivistov v Avstriji
Yolanda CAGIGAS OCEJO, Španija: Univerzitetni magistrski študij arhivistike in dokumentologije v Španiji v študijskem letu 2017/18
Ana-Felicia DIACONU, Romunija: Izobraževanje arhivistov v Romuniji: izzivi, omejitve in perspektive
Željka DMITRUS, Hrvaška: O Študij sodobne arhivistike na Hrvaškem
Marija GRABNAR – Jedert VODOPIVEC TOMAŽIČ, Slovenija: Izobraževanja na področju materialnega varovanja, konserviranja in restavriranja arhivske dediščine v Sloveniji
Cleophas AMBIRA, Kenija: Negovanje strokovnih talentov pri upravljanju z dokumentarnim in arhivskim gradi- vom v Keniji
Elena ROMANOVA, Rusija: Strokovno usposabljanje in izpopolnjevanje arhivistov v Vseruskem znanstvenem in raziskovalnem inštitutu za dokumentacijo in arhive (VNIIDAD)
Jelka MELIK – Mateja JERAJ, Slovenija: Arhivist: poklic ali profesija
Branka DOKNIĆ, Serbija: Arhivisti in 21. stoletje: v kolikšni meri so arhivisti pripravljeni na dosežke 21. stoletja
Abdulmohsin Said AL HINAI, Sultanat Oman: Izobraževanje arhivistov v 21. stoletju
Magdalena MAROSZ, Poljska: Strokovna kompetenca arhivista: spremembe, ki jih je mogoče pričakovati

12.30 – 13.00 Okrogla miza in diskusija
13.00 – 14.00 Kosilo

Jozef HANUS – Katarína VIZÁROVÁ – Radko TIŇO – Milena REHÁKOVÁ – Nina LALÍKOVÁ – Emília HANUSOVÁ, Slovaška: Izobraževanje in raziskovanje: neizogibna zahteva za ohranjanje dediščine v instituci- jah  kulturnega spomina
Izet ŠABOTIĆ, Bosna in Hercegovina: Arhivski strokovni izpit in strokovni nazivi v funkciji usposabljanja arhivskih kadrov
Alizata KOUDA, Burkina Faso: E-uprava v Burkini Faso: kakšna vrsta usposabljanja za upravljavce podatkov?
Maryna PALIIENKO, Ukrajina: Študij arhivistike v Ukrajini: med tradicijo in izzivi informacijske dobe
Svetlana PEROVIĆ IVOVIĆ, Serbija: Zahteve sodobnega arhiva v Srbiji in izpopolnjevanje strokovnjakov na področju zaščite in prezentacije kulturne dediščine
Tibor Csaba REISZ, Madžarska: Izobraževanje arhivistov na Madžarskem na začetku 21. stoletja
Jonathan RHYS-LEWIS, Velika Britanija: Poučevanje materialnega varstva arhivskega gradiva na University College London
Omer ZULIĆ, Bosna in Hercegovina: Pomen strokovnega usposabljanja arhivskih kadrov: izkušnje Arhiva Tuzelskega kantona
Marie RYANTOVÁ, Češka republika: Nekaj razmišljanj o usposabljanju arhivistov v 21. stoletju
Jovan P. POPOVIĆ, Serbija: Arhivski kadri in njihovo šolanje z ozirom na ureditev in izvedbo izobraževanja v Republiki Srbiji
Liudmila N. VARLAMOVA, Rusija: Izobraževalni in praktični vidiki sodobnega usposabljanja arhivistov

16.30 – 17.00 Okrogla miza in diskusija
17.00 zaključki

 

 

Back To Top