skip to Main Content
+39 0400647921 info@iias-trieste-maribor.eu

20. in 21. oktobra 2014 se bodo arhivisti iz različnih delov sveta, zbrali na 24. Mednarodnem arhivskem dnevu. Konferenca se bo odvijala v kongresni dvorani hotela NH Hotels (Corso Cavour, 7 – Trst). Teme konference, ki so jih lani na svojem zasedanju skupščine MIAZ, izbrali člani so sledeče:  Arhivi : politika : civilna družba (arhivi in človekove pravice – dostop in pravni predpisi, in sicer: varstvo osebnih podatkov, avtorske pravice – podporne dejavnosti in ozaveščanje javnosti – izobraževanje ).Sestavni del kongresa je, tako kot v preteklih letih, tudi 8. Jesenska arhivska šola, ki bo trajala do petka, 25. oktobra 2014.

Prijavnica (prenos prijavnice: desni klik z miško, nato izberite “Shrani ciljno vsebino kot” ​)

V nadaljevanju najdete zemljevid, iz katerega je razvidna lokacija hotela in navodilo kako do hotela od železniške postaje in avtobusne postaje na letališču.
MEDNARODNI ARHIVSKI DAN
20.-21. oktober 2014

PROGRAM

Teme

Arhivi – politika – civilna družba

  1. Arhivi in človekove pravice
  2. Dostop in pravni predpisi (varstvo osebnih podatkov, avtorske pravice)
  3. Podporne dejavnosti in ozaveščanje javnosti
  4. Izobraževanje

IzvedbaV angleškem, italijanskem in slovenskem jeziku Datum in kraj dogodka:20.-21. oktober 2014, NH Hoteles (Corso Cavour 7, Trst, Italija) ProgramPonedeljek, 20. oktober9.00  Pričetek, pozdrav uglednim gostom – uvod v srečanje
Peter Pavel KLASINC, Slovenija
direktor Mednarodnega inštituta arhivskih znanosti Trst – Maribor
Mauro TOSTI CROCE, Italija PozdravPredsednik skupščine MIAZ
Grazia TATÒ, Italija
direktorica Jesenske šole arhivistike MIAZ
Claudia SALMINI, Italija
direktorica Državnega arhiva v Trstu
Franci DEMŠAR, Slovenija Pozdravdirektor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Ljubljana
Ludvik TOPLAK, Slovenija PozdravPredsednik Alma Mater Europea

Charles KECSKEMETI, Francija
Nekdanji Generalni sekretar Mednarodnega arhivskega sveta (ICA)
Povzetek prispevkov predstavljenih na Konferenci Mednarodnega inštituta arhivskih znanosti Trst-Maribor 2013 in objavljenih v publikaciji Atlanti 2013
General introduction
Peter Pavel KLASINC, Slovenija
direktor MIAZ
Arhivi med stroko in politiko ter civilno družbo
Giulia BARRERA, (Italija): La bozza di regolamento europeo sulla privacy, e come inciderà su di noi

Tema 1: Arhivi in človekove pravice

Michael COOK, (Velika Britanija): Mednarodno gibanje za človekove pravice: kako naj se na to odzovejo arhivisti
Snežana PEJOVIC, (Črna gora): Interes političnih elit za zgodovinske arhive v družbah v tranziciji: izkušnjre Črne Gore
Anne J. GILLILAND, (Združene države Amerike) – Sue McKEMMISH, (Avstralija): Vloga “deležniških arhivov” pri podpiranju človekovih pravic in pospeševanju sprave in reševanja
Živana HEÐBELI, (Hrvaška): Arhivi in človekove pravice v Hrvaški
Aida ŠKORO BABIC, (Slovenija): Arhivsko gradivo in osebnostne pravice
Cristina BIANCHI, (Švica): Pomen Arhiva za človekove pravice: objava aktualnih poročil v Novicah delovne skupine za človekove pravice (HRWG Newsletter)
Matthias BUCHHOLZ, (Nemčija): Podpora nemške Zvezne vlade Neodvisnemu arhivu gibanja za državljanske pravice v nekdanji NDR
Izet ŠABOTIC, (Bosna in Hercegovina): Arhivsko gradivo v funkciji zagotavljanja državljanskih in človekovih pravic: izkušnje Kantonalnega arhiva Tuzla

13.00 – 14.00 Kosilo

Tema 2: Dostop in pravni predpisi (varstvo osebnih podatkov, avtorske pravice)

Elisabeth SCHÖGGL-ERNST, (Avstrija): Dostop do arhivskega gradiva: ali so omejitve še česu primerne?
Yolanda CAGIGAS OCEJO, (Španija): Osebni arhivi predsednikov in ministrov iz časa španske demokratične tranzicije (November 1975/Oktober 1982)
Svetlana USPRCOVA, (Makedonija): Dostop do arhivskega gradiva in njegova zaščita v Državnem arhivu republike Makedonije
James LOWRY – Elizabeth SHEPHERD, (Velika Britanija): Posledice odprto-vladnega partnerstva za Nacionalne arhive
Francisco Javier AGUADO GONZÁLEZ – Inés IRURITA HERNÁNDEZ, (Španija): Politična tranzicija v demokracijo v Španiji: pomen osebnih arhivov kot virov za sodobno politično zgodovino
Kaia IVASK, (Estonija): Javni in omejen dostop do arhivskega gradiva v Nacionalnem arhivu Estonije
Tibor Csaba REISZ, (Madžarska): Svoboda raziskovanja in njegove omejitve v madžarskih arhivih (od leta 1945 dalje)
Bogdan Florin POPOVICI, (Romunija): Zasebni zgodovinski arhivi: med javnim interesom in zasebno lastnino v komunistični Romuniji
Zdenka SEMLIC RAJH, (Slovenija): Arhivi in avtorske pravice

Tema 3: Podporne dejavnosti in ozaveščanje javnosti

Iva GOBIC VITOLOVIC, (Hrvaška): Strategija materialnega varovanja arhivskih knjig
Jedert VODOPIVEC TOMAŽIC – Jana LUDVIK, (Slovenija): Popis materialnega stanja arhivskega gradiva v obliki knjige
Melania ZANETTI – Alessandro GIACOMELLO – Ketti ANGELI – Alessandro PESARO, (Italija): Preučevanje, pregled in konzervacija načrtov Zemljiško-knjižnega urada v Trstu

Okrogla miza in diskusija
17.30 zaključki

Torek, October 21st NH Hoteles – Trieste, 7 c. Cavour

9.00

Jelka MELIK – Mateja JERAJ, (Slovenija): Arhivi: ujetniki oblasti
Triantafillia KOURTOUMI, (Grčija): Osredotočanje na dokaze, ne na informacije: veliko zbliževanje med arhivi in politiko v družbi znanja
Elena ALEKSEEVA, (Russija): Ravni okvirju arhivske dejavnosti v Ruski federaciji
Jovan P. POPOVIC, (Srbija): Definicija, pomen, razvoj, mesto in vloga advokature v družbi in državi, še posebej v kulturi oziroma arhivski dejavnosti
Anna KOSOVA, (Ukrajina): Arhiv Krima 2014: varovanje, hramba in podpora

Tema 4: zobraževanje

Grazia TATÒ, (Italija): Usposabljanje na področju arhivistike: izobraževanje polno ovir?
Andrei RYBAKOU, (Belorusija): Usposabljanje in izobraževanje profesionalnih arhivistov in upravljalcev z dokumentarnim gradivom (dokumentalistov) v Belorusiji
Muhammad MEZBAH-UL-ISLAM – Bilkis BEGUM – Mamun MOSTOFA, (Bangladeš): Razvoj novega akademskega študija Arhivistike in dokumentologije v Bangladešu
Christian KRUSE, (Nemčija): Izobraževanje na področju arhivistike v Nemčiji v letu 2014
Magdalena MAROSZ, (Poljska): Izobraževanje s področja arhivistke
Marie RYANTOVÁ – Michal WANNER, (Češka republika): Med tradicijo in inovacijo: stanje, problemi in pričakovanja pri izobraževanju na področju arhivistike v Češki RepublikiMichail LARIN, (Russija):  Sodobni trendi v izobraževanju s področja arhivistike v Rusiji
Josef HANUS – Katarína VIZÁROVÁ – Milena REHÁKOVÁ – Emília HANUSOVÁ, (Slovaška): Ključna vloga usposabljanja in izobraževanja pri ohranjanju dediščine v arhivih, knjižnicah in drugih kulturnih inštitucijah

13.00 – 14.00 Kosilo

Azem KOŽAR, (Bosna in Hercegovina): Prispevek projekta “Arhivska praksa” k izobraževanju arhivistov v Bosni in Hercegovini in sosednjih državah
Francis GARABA, (Republika Južna Afrika):Od netransparentnosti v ospredje: prizadevanje za preoblikovanje arhivov in arhivske stroke v okviru Združenja teoloških knjižnic Pietermaritzburga (PCTL) v Južni Afriki
Iulia CHESCA, (Romunija):Trenutno stanje in razvojne perspektive strokovnega usposabljanja na področju arhivistike v Romuniji
Miroslav NOVAK, (Slovenija): Arhivistika in dokumentologija: izkušnje s študijem na daljavo in na klasičen način
Đoan Thi HOA, (Vietnam): Trenutno stanje na področju usposabljanja človeških virov za potrebe arhivov v Vietnamu

Okrogla miza in diskusija
16.00 zaključki

Back To Top